Pobierz kartę szkolenia

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

kod szkolenia: AA_20740 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20740

 


Szkolenia o podobnej tematyce:
*AA_10961: Automating Administration with Windows PowerShell
*AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
* Windows Server 2022: Managing Windows Server 2022
*MS 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
*AZ-801:Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za:

 • zarządzanie infrastrukturą Windows Server 2016
 • profesjonalisty zajmującego się zarządzaniem pamięcią masową i obliczeniami za pomocą systemu Windows Server 2016 
 • scenariusze
 • wymagania oraz opcje pamięci i obliczeń, które są dostępne i mają zastosowanie w systemie Windows Server 2016.

Główny odbiorca kursu to:

 • specjalista IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server
 • administrator systemu Windows Server,
 • specjalista IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, a zwłaszcza technologii pamięci i obliczeń w systemie Windows Server 2016.

Uzyskanie:

 • wiedzy
 • praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania systemem Windows Server 2016.

W tym zapoznanie się z:

 • Przygotowaniem i instalacją Nano Server
 • instalacją Server Core
 • planowaniem i aktualizacją, a także migracją serwera.
 • różnymi opcjami przechowywania:

  • formaty tablic partycji
  • dyski podstawowe i dynamiczne,
  • systemy plików
  • wirtualne dyski twarde 
  • sprzęt napędowy
  • wyjaśnienie, jak zarządzać dyskami i woluminami.
 • Rozwiązaniami pamięci masowej dla przedsiębiorstw i wyborem odpowiedniego rozwiązania dla danej sytuacji.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem miejscem do magazynowania i deduplikacją danych.
 • Procesem instalacji i konfiguracji Microsoft Hyper-V oraz konfiguracją maszyn wirtualnych.
 • Wdrażaniem, konfigurowaniem i zarządzaniem kontenerami Windows i Hyper-V.
 • Technologiami wysokiej dostępności i odzyskiwaniem po awarii w systemie Windows Server 2016.
 • Procesem planowania, tworzenia i zarządzania klastrem pracy awaryjnej.
 • Procesem implementacji klastera pracy awaryjnej dla maszyn wirtualnych Hyper-V.
 • Konfiguracją klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i planowaniem implementacji NLB.
 • Procesem tworzenia i zarządzania obrazów wdrażania.
 • Procesem zarządzania, monitorowania i utrzymywania instalacji maszyn wirtualnych.

Poziom minimalny:

 • Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych,
 • świadomość metodyki zagrożeń oraz aspektów bezpieczeństwa,
 • wiedza na temat usług AD DS oraz powiązanych zależności środowiskowych
 • podstawowa wiedza na temat sprzętu serwerowego,
 • doświadczenie w obsłudze klienckich systemów operacyjnych z rodziny produktów Windows 8 i Windows 10.

 

Poziom oczekiwany:

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT
 • wskazane jest uczestnictwo w  kursach 20410, 20411 i 20412 lub równoważna wiedza.
 • Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS)
 • rozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS)
 • znajomość podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V,
 • posiadanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: Windows Server 2016

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Instalowanie, uaktualnianie i migracja serwerów i obciążeń

  • Wprowadzenie do Windows Server 2016
  • Przygotowanie i instalacja Server Core
  • przygotowanie do aktualizacji i migracji
  • Migracja ról i obciążeń serwera
  • Modele aktywacji systemu Windows Server
 2. Konfigurowanie pamięci lokalnej

  • Zarządzanie dyskami w systemie Windows Server
  • Zarządzanie woluminami w systemie Windows Server
 3. Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw

  • Przegląd DAS, NAS i SAN
  • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet
  • Zrozumienie iSNS, DCB i MPIO
  • Konfigurowanie udostępniania w systemie Windows Server 2016
 4. Wdrażanie przestrzeni dyskowych i deduplikacja danych

  • Wdrażanie Storage Spaces
  • Zarządzanie Storage Spaces
  • Wdrażanie Data Deduplication
 5. Instalowanie i konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych

  • Omówienie funkcji Hyper-V
  • Instalowanie Hyper-V
  • Konfigurowanie pamięci na serwerach hosta Hyper-V
  • Konfigurowanie sieci na serwerach hosta Hyper-V
  • Konfigurowanie maszyn wirtualnych Hyper-V
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
 6. Wdrażanie i zarządzanie kontenerami Windows i Hyper-V

  • Omówienie kontenerów w systemie Windows Server 2016
  • Wdrażanie kontenerów Windows Server i Hyper-V
  • Instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie kontenerami za pomocą Dockera
 7. Przegląd wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

  • Definiowanie poziomów dostępności
  • Planowanie rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii za pomocą maszyn wirtualnych Hyper-V
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie przy użyciu kopii zapasowej systemu Windows Server
  • Wysoka dostępność dzięki klastrom pracy awaryjnej w systemie Windows Server 2016
 8. Implementowanie klastra pracy awaryjnej

  • Planowanie klastra pracy awaryjnej
  • Tworzenie i konfigurowanie nowego klastra pracy awaryjnej
  • Utrzymanie klastra pracy awaryjnej
  • Rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej
  • Wdrożenie lokacji o wysokiej dostępności z klastrowaniem stretch
 9. Implementowanie klastrowania trybu failover w systemie Windows Server 2016 Hyper-V

  • Omówienie integracji Hyper-V Server 2016 z klastrowaniem trybu failover
  • Implementowanie maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V w klastrach pracy awaryjnej
  • Kluczowe funkcje maszyn wirtualnych w środowisku klastrowym
 10. Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego

  • Przegląd NLB
  • Konfigurowanie klastra NLB
  • Planowanie wdrożenia NLB
 11. Tworzenie obrazów wdrażania i zarządzanie nimi

  • Wprowadzenie do obrazów wdrażania
  • Tworzenie i wdrażanie obrazów wdrażania przy użyciu MDT
  • Środowiska maszyn wirtualnych dla różnych obciążeń
 12. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie instalacji maszyn wirtualnych

  • Przegląd i opcje wdrażania programu WSUS
  • Proces zarządzania aktualizacjami za pomocą WSUS
  • Omówienie programu Windows PowerShell DSC
  • Omówienie narzędzi monitorowania systemu Windows Server 2016
  • Korzystanie z Monitora wydajności
  • Monitorowanie dzienników zdarzeń