Pobierz kartę szkolenia

Active Directory Services with Windows Server

kod szkolenia: AA_10969 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 10969.

 

Szkolenie o podobnej tematyce: * Active Directory: Active Directory Services with Windows Server 2019/2022

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

 

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Active Directory w Windows Server 2012/2012R2 i pragnących nabyć umiejętności potrzebne do lepszego zarządzania i ochrony dostępu do danych i informacji, uproszczenia wdrażania i zarządzania infrastrukturą tożsamości oraz zapewnienia bardziej bezpiecznego dostępu do danych, w tym konfiguracja niektórych kluczowych funkcji usługi Active Directory, takich jak usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS), zasady grupy, dynamiczna kontrola dostępu (DAC), foldery robocze, dołączanie do miejsca pracy, usługi certyfikatów, usługi zarządzania prawami (RMS) ), usługi federacyjne, a także integracja środowiska lokalnego z technologiami opartymi na chmurze, takimi jak Windows Azure Active Directory. W szczególności kurs jest przeznaczony dla specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych (IT), którzy mają doświadczenie w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) i szukają jednego kursu, który będzie dalej rozwijać wiedzę i umiejętności przy użyciu technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Odbiorcami kursu będą administratorzy usług AD DS, którzy chcą dalej rozwijać umiejętności w zakresie najnowszych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2, administratorzy systemu lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie AD DS, którzy chcą wykorzystać tę podstawową wiedzę i przejść do zaawansowanych technologii Active Directory w Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2, specjaliści IT, którzy wzięli udział w kursie: MS 10967: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługami domenowymi Active Directory w systemie Windows Server 2012R2. W tym zapoznanie się z:

 • Dostępnymi rozwiązaniami do zarządzania tożsamością.
 • Wdrażaniem i administracją AD DS w systemie Windows Server 2012.
 • Bezpiecznym wdrożeniem AD DS.
 • Wdrażaniem i konfiguracją lokacji AD DS oraz  zarządzaniem replikacją.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem zasad grupy.
 • Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą zasad grupy.
 • Procesem implementacji hierarchii urzędu certyfikacji za pomocą usług AD CS i sposobami zarządzania urzędami certyfikacji.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem certyfikatami.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem AD RMS.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS.
 • Zabezpieczaniem i zapewnianiem dostępu do danych za pomocą technologii takich jak dynamiczna kontrola dostępu, foldery robocze i dołączanie do miejsca pracy.
 • Procesem monitorowania, rozwiązywania problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS.
 • Procesem implementacji usługi Windows Azure Active Directory.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).

Poziom minimalny:

 • Doświadczenie w pracy z usługami domenowymi w usłudze Active Directory (AD DS), doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym Windows Server Infrastructure, doświadczenie w pracy z podstawowymi technologiami infrastruktury sieciowej i rozwiązywaniu problemów, takimi jak rozpoznawanie nazw, adresowanie IP, system nazw domen (DNS) i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), doświadczenie w pracy z koncepcjami Hyper-V i wirtualizacji serwerów, świadomość i zrozumienie najlepszych praktyk bezpieczeństwa ogólnego, doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Poziom oczekiwany:

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT oraz wskazane jest uczestnictwo w  kursach dotyczących Windows Server 2008 lub 2012 lub równoważna wiedza. Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS),solidne, praktyczne zrozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), solidne, praktyczne zrozumienie podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zrozumienie zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Przegląd ochrony dostępu i informacji

  • Wprowadzenie do rozwiązań w zakresie dostępu i ochrony informacji w biznesie
  • Omówienie rozwiązań AIP w systemie Windows Server 2012
  • Przegląd FIM 2010 R2
 2. Zaawansowane wdrażanie i administrowanie AD DS

  • Wdrażanie usług AD DS
  • Wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny
  • Wdrażanie kontrolerów domeny w systemie Windows Azure
  • Administrowanie AD DS
 3. Zabezpieczanie AD DS

  • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
  • Wdrażanie bezpieczeństwa konta
  • Wdrażanie uwierzytelnienia kontroli
 4. Wdrażanie i administrowanie lokacjami AD DS i replikacją

  • Omówienie replikacji usług AD DS
  • Konfigurowanie witryn AD DS
  • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS
 5. Wdrażanie zasad grupy

  • Wprowadzenie do zasad grupy
  • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO
  • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
  • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem obiektów zasad grupy
 6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

  • Wdrażanie szablonów administracyjnych
  • Konfigurowanie przekierowania folderu i skryptów
  • Konfigurowanie preferencji zasad grupy
 7. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD CS

  • Wdrażanie urzędów certyfikacji
  • Administrowanie urzędami certyfikacji
  • Rozwiązywanie problemów, utrzymanie i monitorowanie urzędów certyfikacji
 8. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

  • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
  • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Zarządzanie wdrażaniem, unieważnianiem i odzyskiwaniem certyfikatów
  • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi
 9. Wdrażanie i zarządzanie AD RMS

  • Omówienie AD RMS
  • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • Konfigurowanie ochrony treści AD RMS
  • Konfigurowanie zewnętrznego dostępu do AD RMS
  • Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS
  • Omówienie usług AD FS
  • Wdrażanie usług AD FS
  • Implementowanie AD FS dla pojedynczej organizacji
  • Wdrażanie usług AD FS w scenariuszu federacji między przedsiębiorstwami
  • Rozszerzenie usług AD FS na klientów zewnętrznych
 10. Wdrażanie bezpiecznego dostępu do udostępnionego pliku

  • Przegląd dynamicznej kontroli dostępu
  • Wdrażanie komponentów DAC
  • Wdrożenie DAC do kontroli dostępu
  • Wdrażanie pomocy odmowy dostępu
  • Wdrażanie i zarządzanie folderami roboczymi
  • Wdrażanie przyłączenia do miejsca pracy
 11. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie usług AD DS

  • Monitorowanie AD DS
  • Zarządzanie bazą danych AD DS
  • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania AD DS oraz innych rozwiązań w zakresie tożsamości i dostępu
 12. Implementowanie Windows Azure Active Directory

  • Omówienie usługi Windows Azure AD
  • Zarządzanie kontami Windows Azure AD
 13. Wdrażanie i zarządzanie AD LDS

  • Przegląd AD LDS
  • Wdrażanie usług AD LDS
  • Konfigurowanie wystąpień i partycji AD LDS
  • Konfigurowanie replikacji usług AD LDS
  • Integracja AD LDS z AD DS