Pobierz kartę szkolenia

MSP® 5th edition Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FMSP5 / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Piąta edycja Skutecznego Zarządzania Programami jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w świecie zarządzania programami i projektami oraz odzwierciedla zmieniające się postrzeganie prowadzenia programów, które stało się widoczne dzięki szeroko zakrojonym badaniom i konsultacjom z wiodącymi praktykami. W efekcie, niniejsza edycja została zbudowana w szerszych niż dotychczas ramach koncepcyjnych, co daje jeszcze większe korzyści wszystkim korzystającym z tego podejścia. W skrócie, nowo nakreślone ramy MSP:

 • Zapewniają, że MSP jest adaptowalne, elastyczne i może być stosowane w wielu różnych środowiskach. Istnieje wiele zróżnicowanych czynników będących motorem zmian, a wybór podejścia MSP do zarządzania programami powinno przyczynić się do kompetentnego zarządzania inicjatywami związanymi ze zmianą organizacyjną.
 • Dostarczają jasne i oparte na praktyce wytyczne dla szerokiego kontekstu inwestycji, które korzystają z zarządzania programem.
 • Nie powielają wskazówek opisanych w innych metodach, takich jak PRINCE2® czy PRINCE2 Agile®, lecz oferują dodatkową wartość dla wszystkich zaangażowanych w program (w tym kierowników programów, kierowników projektów i kierowników zmian biznesowych).
 • Uwypuklają przyrostowy charakter programu i pokazują, w jaki sposób MSP umożliwia iteracyjny postęp w kierunku pożądanego stanu przyszłego. Organizacje są złożone, a kontekst zewnętrzny ewoluuje, dlatego też dostarczanie korzyści i tworzenie wartości nie może być zwykle osiągane poprzez liniową sekwencję kroków.

[Cytat z podręcznika Managing Successful Programmes 5th  Edition. Wykorzystano za zgodą AXELOS Limited.  Copyright  © 2020 AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.]

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  22.07 23.07 24.07
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  19.08 20.08 21.08
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.09 03.09 04.09
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.12 03.12 04.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Kurs MSP Foundation to wprowadzenie w metodę i terminologię Skutecznego Zarządzania Programami. Certyfikat Foundation potwierdza opanowanie podejścia MSP w stopniu pozwalającym na efektywne członkostwo w zespole dostarczania lub zarządzania programem. Potwierdza, że posiadacz certyfikatu może funkcjonować jako świadomy członek biura programu, zespołu zmian biznesowych lub zespołu dostarczania projektów pracujących w środowisku MSP.

Uczetnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat MSP® 5th edition Foundation w formie elektornicznej. Certyfikat ważny jest 3 lata.

Znajomość metodyki MSP jest nieoceniona dla wszystkich tych, którzy chcą skutecznie realizować swoje zadania w środowiskach projektowych lub programowych na dużą skalę.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin MSP® Foundation

 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 60%
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Nie ma formalnych warunków wstępnych kursu, niemniej jednak pewne doświadczenie w zarządzaniu na poziomie projektów (klasycznych i/lub zwinnych) może być pomocne.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online MSP® 5th edition Foundation
 • Autoryzowany podręcznik MSP® w wersji online (zgodnie z wymogami vendora)

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Przegląd i pryncypia
 2. Tematy ładu:
  • Organizacja
  • Projektowanie
  • Zasadność
  • Struktura
  • Wiedza
  • Nadzór
  • Decyzje
 3. Procesy w cyklu życia programu:
  • Identyfikowanie programu
  • Projektowanie rezultatów
  • Planowanie przyrostowego dostarczania
  • Dostarczanie potencjałów
  • Wdrażanie rezultatów
  • Ocena nowych informacji
  • Zamykanie programu