Pobierz kartę szkolenia

Warsztaty praktyczne CompTIA Network+ (przygotowanie do egzaminu N10-009) - szkolenie autoryzowane

kod szkolenia: Network+ / PL AA 5d

Pakiety e-learning

 

Szkolenie CompTIA Network+ to intensywny kurs, który przygotowuje uczestników do zdobycia cenionego certyfikatu CompTIA Network+. Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w dziedzinie sieci komputerowych lub chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat budowy, konfiguracji, zarządzania i utrzymania sieci komputerowych. Certyfikacja CompTIA Network+ jest powszechnie uznawana na całym świecie jako potwierdzenie posiadanych umiejętności i kompetencji w zakresie sieci komputerowych.

Szkolenie CompTIA Network+ jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają bogate doświadczenie w branży IT. Korzystając z praktycznych przykładów i scenariuszy, instruktorzy pomagają uczestnikom zrozumieć złożone koncepcje i zagadnienia związane z sieciami komputerowymi.

Po ukończeniu szkolenia i zdobyciu certyfikatu CompTIA Network+, uczestnicy będą gotowi do pracy w roli młodszego administratora sieciowego, technika wsparcia sieciowego lub specjalisty ds. bezpieczeństwa sieciowego.

Dyrektywa NIS2

Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
4 800,00 PLN + 23% VAT (5 904,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 800,00 PLN
4 800,00 PLN 5 904,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do szerokiej grupy osób, zainteresowanych rozwijaniem kariery w dziedzinie technologii informacyjnych, zwłaszcza w obszarze sieci komputerowych. Obejmuje ono zarówno osoby początkujące, które dopiero zaczynają swoją przygodę w branży IT, jak i tych, którzy już posiadają pewne doświadczenie w pracy z sieciami komputerowymi i chcą je pogłębić lub potwierdzić certyfikatem.

Szkolenie dostarcza szeroki zakres informacji związanych z sieciami komputerowymi, co pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do konfigurowania, zarządzania i zabezpieczania sieci.

Ponadto:

– Przygotowanie do zdobycia  Certyfikatu CompTIA Network+

– Rozwój kariery zawodowej

– Poszerzenie wiedzy i umiejętności

– Zwiększenie zaufania pracodawców

– Zwiększenie efektywności pracy

Do egzaminu można przystąpić w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych PearsonVue.

Egzamin nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Informacje o egzaminie: N10-009

Tytuł – CompTIA Network+

Format testu:Multiple choice and performance based

Ilość pytań – max 90

Czas trwania – 90 min

Passing Score – 720 (on a scale of 100-900)

Sczegółowe informacje dotyczące egzaminu zanjdują się na stronie Comptia: Comptia Network+ Exam.

Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z sieciami komputerowymi i umiejętność sprawnej obsługi komputera. Wymagana podstawowa znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux. Zalecane jest posiadanie doświadczenia 9-12 miesięcy na stanowisku młodszego administratora sieci lub wsparcia technicznego sieci.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Architektura sieciowa i model referencyjny OSI
  • Porównywanie i kontrastowanie warstw modelu OSI
  • Konfiguracja sieci SOHO
 2. Okablowanie sieci Ethernet
  • Standardy Ethernet
  • Okablowanie oparte na miedzi i światłowodzie
 3. Przełączanie w sieciach Ethernetowych
  • Wdrażanie urządzeń sieciowych
  • Interfejsy sieciowe
  • Wdrażanie wspólnych funkcji przełączania Ethernet
 4. Rozwiązywanie problemów sieci Ethernet
  • Wyjaśnienie metodologii rozwiązywania problemów sieciowych
  • Rozwiązywanie typowych problemów z łącznością kablową
 5. Protokół IPv4
  • Wyjaśnienie schematów adresowania IPv4
  • Routing protokołu IPv4
  • Konfiguracja sieci IP i podsieci
 6. Wsparcie dla sieci IPv4 i IPv6
  • Narzędzia do testowania konfiguracji IP
  • Rozwiązywanie problemów sieci IP
  • Wyjaśnienie schematów adresowania IPv6
 7. Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z routerami
  • Omówienie koncepcji routingu statycznego
  • Omówienie koncepcji routingu dynamicznego
  • Instalacja i rozwiązywanie problemów z routerami
 8. Topologie i typy sieci
  • Architektura przełączania warstwowego
  • Wirtualne sieci LAN
 9. Protokoły warstwy transportowej
  • Porównanie protokołów warstwy transportowej
  • Weryfikacja otwartych portów sieciowych
 10. Usługi sieciowego
  • Wyjaśnienie zastosowania usług adresowania sieciowego
  • Wyjaśnienie zastosowania usług rozwiązywania nazw
  • Konfiguracja usług DNS
 11. Aplikacje sieciowego
  • Przykłady usług sieciowych WWW, plików, drukowania, baz danych, e-mail i głosu
 12. Dostępność sieci
  • Usługi zarządzania siecią
  • Zarządzanie zdarzeniami w celu zapewnienia dostępności sieci
  • Użycie metryk wydajności w celu zapewnienia dostępności sieci
 13. Bezpieczeństwo sieci
  • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa
  • Metody uwierzytelniania
 14. Rozwiązywanie problemów w zabezpieczonych sieciach
  • Porównanie urządzeń zwiększających bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów z usługami i problemami zabezpieczeń
 15. Rozwiązywanie problemów w sieciach bezprzewodowych
  • Standardy sieci bezprzewodowych
  • Instalacja sieci bezprzewodowych
  • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów zabezpieczeń sieci bezprzewodowych
 16. Łącza WAN i metody zdalnego dostępu
  • Dostawcy usług WAN
  • Metody zdalnego dostępu
 17. Koncepcje bezpieczeństwa organizacyjnego i fizycznego
  • Dokumentacja i polityki organizacyjne
  • Metody fizycznego zabezpieczenia
  • Urządzenia IoT
 18. Disaster Recovery i High Availability
  • Wyjaśnienie koncepcji odzyskiwania po awarii
  • Wyjaśnienie koncepcji wysokiej dostępności
 19. Techniki zabezpieczania sieci
  • Porównanie typów ataków
  • Zastosowanie technik zabezpieczania sieci
 20. Architektura chmury i centrum danych
  • Koncepcja chmury
  • Technologie wirtualizacji i technologie SAN (Storage Area Network)
  • Architektura sieci w centrum danych