Pobierz kartę szkolenia

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D

kod szkolenia: ZP-IPMA-D / PL DL 7d

Pakiety e-learning

Efektywne zarządzanie projektem stanowi kluczowy element decydujący o konkurencyjności przedsiębiorstwa lub organizacji, a Project Managerowie odgrywają kluczową rolę w realizacji projektów. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby ich wiedza i umiejętności były na najwyższym, międzynarodowo uznawanym poziomie.

Przygotowanie do egzaminu na pierwszy oraz drugi (z czterech dostępnych – D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association (IPMA) pozwoli Ci sprawdzić poziom zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metod i technik zarządzania projektami oraz da możliwość uzyskania cenionego na całym świecie certyfikatu.

Szkolenie przeznaczone dla Project Managerów oraz członków zespołów projektowych, którzy pragną uporządkować oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania projektami. Program opiera się na międzynarodowym standardzie kompetencji dla osób kierujących projektami, programami i portfelami – Individual Competence Baseline 4.0 (ICB 4.0), stworzonym przez International Project Management Association (IPMA).

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 7 dni |  36h|  02.08 02.08 03.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 23.08 24.08 31.08
5 290,00 PLN + 23% VAT (6 506,70 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 290,00 PLN
5 290,00 PLN 6 506,70 PLN brutto

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, w szczególności:

 • Kierowników i kandydatów na kierowników projektów,
 • Członków zespołów projektowych,
 • Osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami,
 • Osób chcących przystąpić do certyfikacji IPMA na poziomie D,
 • Osób chcących usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami,
 • Osób chcących nabyć kwalifikacje w zawodzie kierownika projektu (kod 121904 klasyfikacji zawodów).
 • Przygotowanie do zdania egzaminu certyfikującego na poziomie D z uzyskaniem pozytywnego wyniku.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania projektami.
 • Poznanie sprawdzonych i skutecznych zasad zarządzania projektami.
 • Zdolność stosowania sprawdzonych narzędzi do planowania, realizacji i monitorowania projektów.
 • Osiąganie optymalnych wyników w projektach dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 • Umiejętność budowania zespołu projektowego i efektywnego zarządzania nim.
 • Motywowanie zespołu projektowego za pomocą różnych stylów i technik.
 • Posiadanie solidnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
 • Łatwiejsza realizacja projektów międzynarodowych dzięki zdobytym kompetencjom.
 • Zdolność do skutecznego wykorzystania międzynarodowych standardów zarządzania projektami.
 • Zwiększenie konkurencyjności w swojej branży poprzez lepsze zarządzanie projektami.
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA, co jest cenione na całym świecie.
 • Skuteczniejsze wykorzystanie zasobów projektowych i finansowych.
 • Poprawa komunikacji w zespole projektowym.

Egzamin IPMA-D jest przeprowadzany w formie pisemnej z wykorzystaniem systemu e-learningowego Moodle, gdzie po zgłoszeniu dostępna będzie również baza pytań i quizów próbnych. Odpowiedzi na pytania są zapisywane automatycznie po upływie czasu (180 min). Pytania dotyczą wszystkich elementów kompetencji wg ICB4 (Wytyczne Kompetencji indywidualnych) w domenie Projekty.

Wiedza nt. każdego z 28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez:

o   jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)

o   dwa pytania zamknięte (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Pytania i opcje odpowiedzi są formułowane głównie w formacie tekstowym z możliwym użyciem tabel i grafiki. Odpowiedzi na pytania otwarte udzielane są w standardowym edytorze tekstów.

Punktacja:

o   Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku

o   Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3 pkt stosownie do treści odpowiedzi

Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy co najmniej 3 pkt.

Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione.

Struktura zestawu egzaminacyjnego IPMA-D

Zestaw egzaminacyjny IPMA-D składa się z:

o   28 pytań otwartych (pytania o numerach 1-28)

o   56 pytań zamkniętych (pytania o numerach 29-84).

       Czas trwania egzaminu: 180 min

 Po zakończeniu e-egzaminu kandydat otrzymuje następującą informację zwrotną: Ocena egzaminu wymaga manualnej weryfikacji odpowiedzi na pytania otwarte przez asesorów IPMA. Ocena 56 pytań zamkniętych wystawiana jest automatycznie zgodnie ze wzorcem najlepszej opcji odpowiedzi wskazanym w definicji pytania zamkniętego.

W ciągu 14 dni roboczych od daty egzaminu Biuro CERT wysyła do kandydata raport z systemu egzaminacyjnego z oceną końcową. Format raportu pozwala kandydatowi zidentyfikować swoje słabe i mocne kompetencje.  Jeśli wynik jest na granicy zdawalności, czyli np. 79%, egzamin kierowany jest wówczas do ponownej weryfikacji.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski 

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin próbny

UWAGA: w cenie szkolenia nie został uwzględniony egzamin IPMA-D. Jest możliwość jego zakupu za pośrednictwem Altkom Akademii. Cena to 1000 zł netto/osoba.

 • Moduł 1: Zarządzanie projektami – wprowadzenie do modelu kompetencji IPMA®
 • Moduł 2: Projekty, programy, portfele
 • Moduł 3: Struktura zarządzania projektem – główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
 • Moduł 4: Warunki skutecznego zarządzania projektami
 • Moduł 5: Kontekst projektu – otoczenie, interesariusze, plan komunikacji
 • Moduł 6: Wymagania projektu
 • Moduł 7: Identyfikacja i uzgodnienie celów projektu – złoty trójkąt, strategia realizacji, rodzaje celów
 • Moduł 8: Cykl życia projektu
 • Moduł 9: Zbieranie wymagań interesariuszy co do zakresu projektu
 • Moduł 10: Definiowanie zakresu projektu – tworzenie struktury podziału prac
 • Moduł 11: Macierz odpowiedzialności
 • Moduł 12: Harmonogramowanie projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej
 • Moduł 13: Rezerwa czasu (bufory projektu) – sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
 • Moduł 14: Metody skracania czasu trwania projektu
 • Moduł 15: Szacowanie zasobów w projekcie
 • Moduł 16: Bilansowanie zasobów czyli planowanie z uwzględnieniem ograniczonych zasobów
 • Moduł 17: Planowanie kosztów w projekcie
 • Moduł 18: Zarządzanie ryzykiem w projekcie – definiowanie, narzędzia i techniki, ocena, strategie reakcji, plan zarządzania ryzykiem, monitorowanie ryzyka
 • Moduł 19: Zarządzanie zespołem
 • Moduł 20: Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
 • Moduł 21: Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
 • Moduł 22: Konflikty i kryzysy w zespole
 • Moduł 23: Analiza trendu kamieni milowych
 • Moduł 24: Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value)
 • Moduł 25: Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value Management)
 • Moduł 26: Wykresy wskaźników metody Wartości Wypracowanej
 • Moduł 27: Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Moduł 28: Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Moduł 29: Negocjacje w projekcie
 • Moduł 30: Przegląd kompetencji ICB 4.0
 • Moduł 31: Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D