Pobierz kartę szkolenia

Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals

kod szkolenia: CBROPS / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autoryzowane Cisco.

Płać punktami CLC:

Cisco Learning Credits accepted : 43 Credits per Class

Szczegóły i zapisy na stronie dostawcy:

https://learninglocator.cloudapps.cisco.com/#/home

 

Program Cisco Continuing Education to elastyczna oferta dedykowana dla wszystkich aktywnych osób posiadających certyfikaty na poziomie Associate, Specialist, Professional i Expert.

Dowiedz się więcej, jak możesz recertyfikować się w ramach CE, aby zachować aktywny status certyfikacji.

Cisco Continuing Education Program - CE

Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu pozwala Ci uzyskać dodatkowe punkty potrzebne do utrzymania certyfikacji.

CBROPS: 30 punktów CE

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
6 400,00 PLN + 23% VAT (7 872,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
7 750,00 PLN + 23% VAT (9 532,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
7 750,00 PLN + 23% VAT (9 532,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
7 750,00 PLN 9 532,50 PLN brutto

Szkolenie dla osób rozpoczynających bądź rozwijających karierę na stanowisku Analityka ds. Cyberbezpieczeństwa w Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (SOC). 

 

 • Szkolenie CBROPS wprowadza uczestników w tematykę infrastruktury teleinformatycznej, jej funkcjonowania oraz podatności związanymi z protokołami używanymi w sieciach TCP/IP.

 • Słuchacz pozna podstawowe koncepcje bezpieczeństwa teleinformatycznego i zrozumie działanie typowych aplikacji stosowanych we współczesnych sieciach.

 • Zapozna się z typami oraz rodzajami ataków na systemy z rodziny Windows oraz Linux.

 • Będzie umiał rozpoznać i sklasyfikować rodzaj incydentu na podstawie próbek przechwyconego ruchu sieciowego oraz analizy systemowych dzienników zdarzeń.

 • Słuchacz dowie się w jaki sposób działa Centrum Operacji Cybernetycznych, pozna narzędzia oraz metodologię analizy incydentów.

 • Uczestnik zapozna się z typowymi wektorami ataków na sieć komputerową oraz nauczy się identyfikować i obsługiwać incydenty teleinformatyczne.

 • Zapozna się z zadaniami stawianymi przed członkami zespołu ds. reagowania na incydenty komputerowe.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 200-201 CBROPS, który można zdawać za dodatkową opłata w centrum PearsonVUE. Egzamin można również zdawać w formule on-line. Szczegóły dostępne są na stronie: https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue

 • Wiedza na poziomie kursu CCNA

 • Znajomość systemów z rodziny Windows (preferowane posiadanie certyfikatu MCSA, MCSE)

 • Znajomość systemów z rodziny Linux (preferowane posiadanie certyfikatu RHCSA, RHCE, LPI)

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: angielski

 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Wprowadzenie do SOC

  • Definicja i charakterystyka SOC

  • Przegląd narzędzi do analizy ruchu sieciowego

  • Metodologia analizy incydentu w SOC

  • Narzędzia i serwisy do analizy zagrożeń cybernetycznych

 2. Analiza incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego

  • Korelacje zdarzeń oraz normalizacja

  • Identyfikacja typowych wektorów ataków na sieć teleinformatyczną

  • Identyfikacja złośliwej aktywności atakującego

  • Identyfikacja incydentów na bazie wzorców oraz odbiegającego od normy działania hosta

  • Obsługa incydentu w sieci teleinformatycznej

 3. Protokoły warstwy aplikacji oraz bezpieczeństwo stacji końcowych

  • Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego

  • Charakterystyka typowych aplikacji i protokołów L7

  • Koncepcje typowych ataków na warstwę aplikacji

  • Typowe ataki na stacje końcowe działające pod systemem operacyjnym Windwos/Linux

  • Urządzenia instalowane na poziomie sieci do ochrony przez atakami

  • Mechanizmy ochrony stacji końcowych instalowane na poziomie systemu operacyjnego

 4. Monitorowanie i analiza incydentów teleinformatycznych

  • Zapoznanie z informacjami zapisywanymi w dziennikach zdarzeń

  • Wprowadzenie do analizy incydentów teleinformatycznych

 5. Charakterystyka działania SOC

  • Charakterystyka „SOC Playbook”

  • Charakterystyka „SOC Metrics”

  • Automatyzacja wykrywania incydentów w SOC

  • Plan reagowania na incydenty komputerowe

  • Opis zadań członków zespołu ds. reagowania na incydenty komputerowe

 6. Tematyka uzupełniająca (nauka własna)

  • Wprowadzenie do systemu VERIS

  • Charakterystyka działania systemu operacyjnego z rodziny Windows

  • Charakterystyka działania systemu operacyjnego z rodziny Linux

 7. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

  • Discovery 1: Use NSM Tools to Analyze Data Categories

  • Discovery 2: Explore Cryptographic Technologies

  • Discovery 3: Explore TCP/IP Attacks

  • Discovery 4: Explore Endpoint Security

  • Discovery 5: Investigate Hacker Methodology

  • Discovery 6: Hunt Malicious Traffic

  • Discovery 7: Correlate Event Logs, PCAPs, and Alerts of an Attack

  • Discovery 8: Investigate Browser-Based Attacks

  • Discovery 9: Analyze Suspicious DNS Activity

  • Discovery 10: Explore Security Data for Analysis

  • Discovery 11: Investigate Suspicious Activity Using Security Onion

  • Discovery 12: Investigate Advanced Persistent Threats

  • Discovery 13: Explore SOC Playbooks

 8. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji (poza salą szkoleniową)

  • Discovery 14: Explore the Windows Operating System

  • Discovery 15: Explore the Linux Operating System