Pobierz kartę szkolenia

Podstawy działania sieci opartych na modelu TCP/IP

kod szkolenia: TCP/IP / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie w formule stacjonarnej. Szkolenie autorskie Dział IT, analityk systemowy, administrator - docelowa grupa Dyrektywa NIS2 Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi. Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do:

 • pracowników niższego szczebla działów IT,
 • analityków systemowych
 • administratorów systemów informatycznych
 • osób rozpoczynających pracę związaną z infrastrukturą sieciową.

 

 • Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się protokołem TCP/IP oraz usługami bazującymi na tym protokole.
 • Poznanie znaczenia roli routingu, adresacji IP, umiejętność dzielenia sieci na wiele mniejszych segmentów oraz obliczania zakresów adresów IP na podstawie maski sieci.
 • Umiejętność zarządzania, konfigurowania i monitorowania w podstawowej formie usług sieciowych działających w oparciu o system operacyjny Microsoft Windows.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym, świadomość dzisiejszych bieżących zagrożeń.

 

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie i umiejętności z zakresu konfiguracji sieci. Zalecamy jednak, aby uczestnicy przed przystąpieniem do tego kursu byli biegli w użytkowaniu system operacyjnego Microsoft Windows dowolnej edycji.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

• ELA010 / PL AA 5d v.9  Enterprise Linux Administration I v.9

• CCNA / PL AA 5d  Implementing and Administering Cisco Solutions v2.0

•  Wprowadzenie do zarządzania Windows Server 2019

Metoda szkolenia:

 • wykład + warsztaty

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski / polski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

1. Budowa sieci IP

 • Elementy sieci komputerowych
 • Topologie sieci
 • Standardy sieciowe – przewodowe
 • Standardy sieciowe – bezprzewodowe
 • Karty sieciowe
 • Okablowanie sieciowe
 • Podział sieci wg. kryterium
 • Urządzenia sieciowe

    LAB: Budowa sieci IP

 1. Model OSI, protokół TCP/IP
 • Potrzeba standaryzacji łączności
 • Model referencyjny OSI
 • Enkapsulacja i de-enkapsulacja danych
 • Rodzaje komunikacji
 • Pakiet protokołów TCP/IP
 • Warstwa transportowa: TCP i UDP
 • Warstwa aplikacji
 • Warstwa Internetu

     LAB: Protokół ARP

 • Komunikacja bezpośrednia
 • Komunikacja poprzez przełącznik
 • Komunikacja przez router

    LAB: Jak zmieniają się adresy MAC i IP podczas przesyłania pakietów w sieci

 1. Adresacja w sieci IPv4 i IPv6
 • Omówienie adresacji IPv4, klasy adresów, maska
 • Zasady tworzenia podsieci
 • Korzystanie z maski bezklasowej
 • Omówienie adresacji IPv6, rodzaje adresów
 • Przypisywanie adresów IP

    LAB: Planowanie i konfiguracja IP, narzędzia

 1. Konfiguracja usługi DHCP
 • Protokół DHCP
 • Dodawanie i autoryzowanie usługi serwera DHCP

    LAB A: Instalacja serwera DHCP

 • Konfigurowanie zakresu DHCP
 • Konfigurowanie zastrzeżenia DHCP

    LAB B: Wstępna konfiguracja serwera DHCP

 • Konfigurowanie opcji DHCP
 • Konfigurowanie agenta przekazywania

    LAB C: Dodatkowa konfiguracja serwera DHCP

 1. Usługa DNS
 • Działanie DNS

   LAB A: Instalacja serwera DNS

 • Konfigurowanie właściwości usługi serwera DNS

   LAB B: Konfiguracja serwera DNS

 • Konfigurowanie stref DNS

    LAB C: Strefy serwera DNS

 1. Konfiguracja protokołu Network Time Protocol (NTP)
 • Działanie NTP
 • Konfiguracja protokołu NTP w systemie Windows
 • Konfigurowanie protokołu NTP na urządzeniach Cisco

      LAB: Konfiguracja i wdrożenie protokołu NTP w sieci Windows

 1.  Omówienie zagadnień dot. routingu, translacji adresów, oraz firewall’a
 • Zrozumienie zagadnień routing'u
 • Routing statyczny i dynamiczny
 • Prywatne i publiczne adresy IP
 • Translacja adresów IP (NAT i PAT)
 • Firewall, Windows Firewall

      LAB: Konfiguracja routingu, translacji adresów oraz firewall’a

 1. Konfiguracja usługi VPN
 • Działanie VPN
 • Protokoły i algorytmy w VPN

     LAB: Konfiguracja i zarządzanie dostępu poprzez VPN

 1. Konfiguracja usługi IPSec
 • Standard IPSec
 • IPSec: zasady zabezpieczeń IP
 • IPSec: zasady bezpieczeństwa połączeń

       LAB: Konfiguracja usługi IPSec

 1. Przykłady standardów i rozwiązań stosowanych w sieciach
 • Protokoły routingu
 • Sieci logiczne VLAN
 • Spanning Tree – topologia bez zapętlania ruchu
 • LLDP – rozpoznawanie innych urządzeń w sieci
 • LACP – agregacja portów
 1. Monitorowanie sieci
 • Monitorowanie sieci
 • Windows Resource Monitor (monitor zasobów)
 • TCPView
 • Wireshark – monitorowanie ruchu sieciowego

       LAB: Monitorowanie sieci