Pobierz kartę szkolenia

Implementing and Administering Cisco Solutions v2.0

kod szkolenia: CCNA / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autoryzowane Cisco. Płać punktami CLC:

Cisco Learning Credits accepted : 42 Credits per Class

Szczegóły i zapisy na stronie dostawcy:

https://learninglocator.cloudapps.cisco.com/#/home

 

Program Cisco Continuing Education to elastyczna oferta dedykowana dla wszystkich aktywnych osób posiadających certyfikaty na poziomie Associate, Specialist, Professional i Expert.

Dowiedz się więcej, jak możesz recertyfikować się w ramach CE, aby zachować aktywny status certyfikacji.

Cisco Continuing Education Program - CE

Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu pozwala Ci uzyskać dodatkowe punkty potrzebne do utrzymania certyfikacji.

CCNA: 30 punków CE

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
5 900,00 PLN + 23% VAT (7 257,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
5 900,00 PLN + 23% VAT (7 257,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
5 900,00 PLN + 23% VAT (7 257,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.09 03.09 04.09 05.09 06.09
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
7 200,00 PLN + 23% VAT (8 856,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
7 200,00 PLN 8 856,00 PLN brutto

Szkolenie dla osób zamierzających konfigurować, zarządzać oraz weryfikować konfigurację w małych lub średniej wielkości sieciach.  Szkolenie wprowadzające na ścieżkę CCNP Enterprise, pomaga przygotować się  do uzyskania nowego certyfikatu CCNA Enterprise (200-301 CCNA).

Kurs CCNA zapoznaje uczestników z podstawowymi zasadami działania sieci włączając konfigurację takich urządzeń sieciowych jak router, przełącznik i kontroler WLAN. Szkolenie uczy jak zarządzać urządzeniami Cisco i jak identyfikować podstawowe zagrożenia. Poprzez pokazy instruktorskie na żywo, kursanci poznają metodykę oraz specyfikę konfiguracji przełącznika, routera oraz kontrolera sieci bezprzewodowej w wymienionym zakresie. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 200-301 CCNA, który można zdawać za dodatkową opłata w centrum PearsonVUE. Egzamin można również zdawać w formule on-line. Szczegóły dostępne są na stronie: https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue

Wiedza z zakresu protokołów TCP/IP. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących komputerów.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Dzień pierwszy 
  1. Definicja sieci komputerowej
   • Komponenty sieci
   • Cechy charakterystyczne sieci
   • Topologie fizyczne i logiczne
   • Diagram sieci
   • Dane użytkowników w sieci
  2. Komunikacja w sieci
   • Model OSI
   • Model TCP/IP
   • Komunikacja peer to peer
   • Enkapsulacja i dekapsulacja
  3. System operacyjny IOS
   • Funkcja i funkcjonalności systemu
   • Wiersz poleceń
   • Tryby dostępu systemu
  4. Wprowadzenie do sieci lokalnych
   • Definicja sieci LAN
   • Komponenty sieci
   • Potrzeba stosowania przełączników
   • Zasada działania i funkcje przełączników
  5. Warstwa łącza w modelu TCP/IP
   • Media w ethernetowych sieciach lokalnych
   • Struktura ramki ethernetowej
   • Rodzaje komunikacji
   • Adresy MAC
   • Przełączanie ramek
 2. Dzień drugi
  1. Praca z  przełącznikami
   • Wymagania podczas fizycznej instalacji
   • Przyłączanie do portu Console
   • Diody LED przełącznika
   • Podstawowe polecenia CLI
   • Podstawowa konfiguracja przełącznika
  2. Wprowadzenie do warstwy Internetu modelu TCP/IP, adresacja IPv4 i podsieci
   • Charakterystyka protokołu IPv4
   • System dziesiętny i binarny, konwersja
   • Budowa adresu IPv4
   • Pola nagłówka IPv4
   • Klasy adresu, sieci i podsieci
  3. Warstwa transportu i aplikacji modelu TCP/IP
   • Funkcje warstwy transportowej
   • Metody dostarczania danych
   • Charakterystyka protokołów TCP i UDP
   • Warstwa aplikacji modelu TCP/IP
   • Wybrane protokoły warstwy aplikacji
  4. Routing w sieciach
   • Rola Routera
   • Składowe Routera
   • Tablica routingu
   • Wybór najlepszej ścieżki
  5. Konfiguracja routera Cisco
   • Konfiguracja wstępna
   • Konfiguracja i weryfikacja interfejsów
   • Protokół CDP i LLDP
 3. Dzień trzeci
  1. Proces dostarczania pakietów
   • Adresacja w warstwie 2 i 3
   • Funkcja bramy domyślnej
   • Rola protokołu ARP
  2. Znajdowanie błędów w prostych sieciach
   • Opis metod
   • Dostępne narzędzia
   • Problemy z medium, interfejsem i adresacją
  3. Wprowadzenie do protokołu IPv6
   • Przyczyny powstania IPv6
   • Funkcje IPv6
   • Adresy i typy adresów Ipv6
   • Porównanie nagłówków IPv4 i Ipv6
   • Metody przypisania adresu Ipv6 do interfejsu
  4. Konfiguracja routingu statycznego
   • Porównanie routingu statycznego i dynamicznego
   • Konfiguracja tras statycznych i trasy domyślnej dla IPv4 i IPv6
  5. Wdrażanie sieci VLAN i połączeń TRUNK
   • Wprowadzenie do VLAN
   • Tworzenie sieci VLAN i przypisywanie portów
   • Konfiguracja połączeń typu TRUNK
   • Projektowanie sieci VLAN
 4. Dzień czwarty
  1. Routing pomiędzy sieciami VLAN
   • Potrzeba konfiguracji routingu
   • Scenariusze konfiguracji
   • Konfiguracja routingu
  2. Wprowadzenie do protokołu OSPF
   • Idea Protokołów routingu dynamicznego
   • Wybór najlepszej ścieżki
   • Wprowadzenie do protokołów typu Link-State
   • Relacje sąsiedztwa
   • Algorytm SPF
   • Budowa bazy Link-State
  3. Agregacja łączy za pomocą EtherChannel
   • Zasada działania
   • Konfiguracja i weryfikacja działania
  4. Listy kontroli dostępu
   • Wprowadzenie do ACL
   • Typy ACL
   • Konfiguracja standardowych i rozszerzonych ACL 
   • Filtrowanie ruchu
   • Konfiguracja Nazwanych list ACL
  5. Łączność z siecią Internet
   • Wprowadzenie do NAT
   • Zalety i wady NAT
   • Statyczny NAT, Dynamiczny NAT i PAT
 5. Dzień piąty
  1. Ewolucja inteligentnych sieci
   • Programowanie i automatyzacja w sieciach typu Enterprise
   • SDN
   • Metody, protokoły i narzędzia
   • Cisco DNA Server
   • Wprowadzenie do SD-Access i SD-Wan
  2. Monitoring systemu
   • Wprowadzenie do syslog
   • Format wiadomości syslog
   • Protokoły SNMP i NTP
  3. Zarządzanie urządzeniami Cisco
   • System plików IOS
   • Etapy uruchamiania urządzania
   • Aktualizacja systemu
  4. Zabezpieczanie dostępu administracyjnego
   • Zabezpieczanie trybu uprzywilejowanego
   • Zabezpieczanie dostępu do konsoli
   • Zabezpieczanie dostępu zdalnego
   • Ograniczanie dostępu za pomocą ACL
   • Wykorzystanie TACACS+ i RADIUS
  5. Utwardzanie urządzeń sieciowych
   • Zabezpieczanie nieużywanych portów
   • Wyłączanie nieużywanych usług
   • ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI
   • Zabezpieczanie przed atakami na STP
 6. Tematyka uzupełniająca (nauka własna)
  1. Budowa nadmiarowych sieci przełączanych
   • Łącza nadmiarowe w sieciach LAN
   • Problemy związane z wystąpieniem nadmiarowości
   • Protokół STP i jego różne odmiany
   • Zasada działania protokołu STP i RSTP
  2. Nadmiarowość w warstwie trzeciej
   • Wprowadzenie do protokołów FHRP
   • Charakterystyka protokołu HSRP
  3. Wprowadzenie do sieci WAN
   • Technologie sieci WAN
   • Sieci VPN
  4. Wprowadzenie do QoS
   • Polisy QoS
   • Mechanizmy i modele QoS
  5. Podstawy działania sieci bezprzewodowych
   • Typy sieci WLAN
   • Kanały WiFi
   • Urządzenia sieci WLAN
  6. Wprowadzenie do architektury sieci i wirtualizacji
   • Wprowadzenie do projektowania sieci
   • Trzy warstwowe sieci typu Enterprise