Pobierz kartę szkolenia

Symulacja Sułtańskie Wesele - Scrum w praktyce

kod szkolenia: ZP-SBSW_SCR / PL AA 1d

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Trening symulacyjny Sułtańskie Wesele SCRUM pozwala członkom zespołów deweloperskich zrozumieć praktyczne aspekty empirycznego wytwarzania produktu oraz poznać dobre praktyki codziennej pracy. Główny nacisk w symulacji położono na niedyrektywne zarzadzanie zespołem oraz rozwiazywanie przedstawionych problemów w sposób kreatywny i intuicyjny.

Symulacja Sułtańskie Wesele SCRUM prezentuje główne zasady metodyki SCRUM, a poszczególne jej etapy odzwierciedlają kolejne sprinty, podczas których uczestnicy będą dążyć do jak najlepszego wykonania produktu zgodnie z przedstawionymi założeniami. Pokazuje zdarzenia, role i artefakty SCRUM, uwypuklając powiazania i relacje miedzy nimi.

W sposób praktyczny demonstruje też techniki używane w codziennej pracy zespołów scrumowych. Presja czasu, zmienne okoliczności oraz mechanika gier – wykorzystane do pobudzenia wewnętrznej motywacji i gotowości w podejmowaniu wyzwań – gwarantują silne emocje oraz twórcze i aktywne uczenie się poprzez doświadczenie.

Symulacja uczy planowania, podziału ról, komunikacji i współpracy.

Pobudza do kreatywności i podejmowania ryzyka. Wymaga reagowania na zmiany oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i decyzji podjętych przez zespół projektowy. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji uczestników poprzez ukazanie SCRUM z odmiennej, unikalnej perspektywy.

W świecie symulacji uczestnicy testują możliwe rozwiązania i widza ich rezultaty, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości, wspólnie poszukują rozwiązań.

Szkolenie nie wymaga przygotowania.

  • Szkolenie: polski
  • Materiały: polski

Sceną symulacji są czasy złotego wieku Imperium Osmańskiego w epoce panowania sułtana Sulejmana I Wielkiego. Zadaniem uczestników symulacji jest zorganizowanie wesela córki sułtana Mihrimah z Rüstem Pasza Opukovicem. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia zmagać się będą z presja czasu oraz licznymi kaprysami wyjątkowo wymagającego „klienta”. Na atrakcyjność warsztatu wpływa bogate tło fabularne oraz wysoki poziom interaktywności, wymagający istotnego zaangażowania ze strony uczestników.