Pobierz kartę szkolenia

Google Cloud Platform Fundamentals

kod szkolenia: GCPF / PL DL 1d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie.

Kurs GCPF przygotowuje do egzaminu:
Cloud Digital Leader

Szkolenie skierowane do:
 • Administrator
 • Architekt
 • Specjalista IT

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki  Google:

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  7h|  22.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  26.08
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  30.09
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  04.11
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  23.12
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie zapewnia pierwsze spojrzenie na Google Cloud Platform dla osób pragnących w przyszłości korzystać z tych usług, a które nie są jeszcze zaznajomione z chmurą publiczną.

To jednodniowe szkolenie prowadzone przez instruktora zawiera omówienie produktów i usług Google Cloud Platform. Dzięki połączeniu prezentacji oraz demonstracji uczestnicy poznają wartość Google Cloud Platform i dowiadują się, jak włączyć rozwiązania oparte na chmurze do strategii biznesowych.

Szkolenie Podstawy Google Cloud Platform obejmuje podstawy Google Cloud Platform i jest pierwszym kursem z kilku specjalizacji. Ten kurs wprowadza Cię w ważne pojęcia i terminologię dotyczącą pracy z Google Cloud Platform (GCP). Poznasz i porównasz wiele usług obliczeniowych i pamięci masowej dostępnych w Google Cloud Platform, w tym Google App Engine, Google Compute Engine i Google Container Engine.

Nie ma żadnych warunków wstępnych do uczestniczenia w tym kursie. Jednak im więcej wiedzy technicznej posiada słuchacz, tym lepiej zrozumie chmurę.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema

Wstęp do Google Cloud Platform

 • Klienci GCP używają projektów do organizowania używanych zasobów. Korzystają z Google Cloud Identity and Access Management, zwanego też „IAM”, aby kontrolować, kto i co może robić z tymi zasobami. Używają dowolnej z kilku technologii do łączenia się z GCP. W tym module omówiono każdy z tych tematów i przedstawiono usługę o nazwie Cloud Launcher, która umożliwia łatwe rozpoczęcie korzystania z GCP.

 

Maszyny wirtualne w chmurze

 • Każda aplikacja musi przechowywać dane. Różne aplikacje i obciążenia wymagają różnych rozwiązań pamięci masowej i baz danych. Ten moduł opisuje i rozróżnia podstawowe opcje przechowywania GCP: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Datastore i Google Bigtable.

Kontenery w chmurze

 • Kontenery są proste i interoperacyjne oraz umożliwiają bezproblemowe, precyzyjne skalowanie. Kubernetes to warstwa orkiestracji dla kontenerów. Kubernetes Engine to Kubernetes jako usługa, skalowalna zarządzana oferta działająca w infrastrukturze Google. Kierujesz tworzeniem klastra, a Kubernetes Engine umieszcza Twoje kontenery w klastrze i zarządza nimi automatycznie na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie wymagań. Ten moduł wyjaśnia, jak działa Kubernetes Engine i jak pomaga wdrażać aplikacje w kontenerach.

Aplikacje w chmurze

 • App Engine to oferta platformy jako usługi („PaaS”). Platforma App Engine zarządza sprzętem i infrastrukturą sieciową wymaganą do uruchomienia Twojego kodu. App Engine zapewnia wbudowane usługi, których potrzebuje wiele aplikacji internetowych. W tym module opisano, jak działa App Engine.

Programowanie, wdrażanie i monitorowanie w chmurze

 • Popularne narzędzia do programowania, wdrażania i monitorowania po prostu działają w GCP. Klienci mają również opcje narzędzi w każdym z tych trzech obszarów, które są ściśle zintegrowane z GCP. Ten moduł obejmuje te narzędzia.

Big Data i uczenie maszynowe w chmurze

 • Oferta GCP w zakresie big data i uczenia maszynowego ma pomóc klientom w maksymalnym wykorzystaniu danych. Narzędzia te mają być proste i praktyczne do osadzenia w aplikacjach. W tym module opisano dostępne usługi Big Data i uczenia maszynowego oraz wyjaśniono przydatność każdej z nich.

Podsumowanie

 • Ten moduł zawiera przegląd usług GCP omówionych w tym kursie i przypomina uczestnikom o różnicach między nimi. Moduł porównuje usługi obliczeniowe GCP, usługi przechowywania GCP i ważne możliwości sieciowe Google VPC.