Pobierz kartę szkolenia

Symulacja LEGO SCRUM

kod szkolenia: ZP-SBLEGO / PL AA 1d

Pakiety e-learning

Tam, gdzie mamy do czynienia z rozwiązaniami innowacyjnymi, złożonymi, wyłaniającymi się w toku działania – podejście zwinne staje się podstawą organizacji pracy.

Przy zwinnej pracy, umocowane i zmotywowane zespoły osiągają wyższe wyniki i uzyskują efekt synergii. Jest tak dzięki samoorganizacji, współodpowiedzialności i ciągłemu doskonaleniu.

My dorośli uczymy się efektywnie poprzez działanie, dlatego osią warsztatu jest wspólne tworzenie nowego innowacyjnego i złożonego rozwiązania. Jeśli Twoje zespoły prowadzą działania innowacyjne i doskonalące, ich praca jest unikatowa i złożona a Ty szukasz sposobu zwiększenia ich efektywności - ten warsztat jest stworzony dla Was.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Warsztat jest stworzony dla zespołów pracujących w dowolnej branży;  działania rozwojowe oraz innowacyjne, złożone rozwiązania powstają zarówno w sektorze biznesowym jak i publicznym: w IT, FMCG, energetyce, finansach, farmacji, produkcji jak i usługach.

 • Poznanie, zrozumienie i doświadczenie kluczowych mechanizmów zwinnej pracy zespołowej opartej o Scrum.
 • Zdobycie umiejętności wydobywania wymagań, opisywania ich, nadawania priorytetów oraz utrzymywania i kształtowania Backlogu Produktu.
 • Zdobycie umiejętności zlecania i odbierania prac w rytmie sprintów, tworzenia Sprint Backlogu, wyceniania i stosowania story points, tworzenia DoD oraz DoR, dostarczania przyrostów w środowisku wielozespołowym.
 • Zdobycie umiejętności systematycznego przeglądania pracy w toku, prezentowania i podsumowywania wyników oraz doskonalenia własnej pracy.
 • Poznania mechanizmów osiągania synergii zespołów w tym umocowania, współodpowiedzialności, samoorganizacji i ciągłego doskonalenia.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Kto jest kim, co jest czym?
  • Wprowadzenie do warsztatów oraz Scrum: rozwiązanie, role, zdarzenia artefakty.
 1. Co jest obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem?
  • Tworzenie Product Backlog’u oraz Sprint Backlogu.
 1. Jak dostarczyć to do czego się zobowiązaliśmy?
  • Praca w sprintach, doskonalenie i wyłaniania rozwiązania.
 1. Mamy pierwszy przyrost i co dalej?
  • Przegląd, retrospektywa i utrzymanie Backlog’u Produktu.
 1. Jakie techniki i narzędzia się najczęściej przydają?
  • DEEP, INVEST, 3C’s, Story Ponts, DoD, DoR I wiele innych.