Pobierz kartę szkolenia

Oracle PL/SQL - zaawansowane programowanie

kod szkolenia: OR-P2 / PL_AA_3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  17.07 18.07 19.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.08 22.08 23.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.09 19.09 20.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.10 22.10 23.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  11.12 12.12 13.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy znają podstawy SQL
i PL/SQL, ale chcą dowiedzieć się o bardziej zaawansowanych mechanizmach języka, oraz zamierzają tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o programy składowane PL/SQL. 

Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji bazodanowych osadzonych w bazie danych. 

Znajomość podstaw języka SQL w zakresie zapytań, oraz poleceń DML, DDL i TCL oraz umiejętność interpretacji i tworzenia prostych skryptów PL/SQL. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 3 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 1. Tworzenie podprogramów składowanych
  • Kompilacja, status obiektów, kody źródłowe
  • Szyfrowanie kodu (wrap) 
  • Model zależności obiektów
  • Parametryzowanie
 2. Uprawnienia i schematy w PL/SQL
  • Model właściciela i wołającego 
  • Uprawnienia bezpośrednie i rolowe 
  • Biała lista
  • Nadawanie ról procedurom i dziedziczenie uprawnień 
 3. Zaawansowane kursory
  • Porównanie kursorów jawnych i pętli kursorowej
  • Wskaźniki na kursory słabe i mocne
  • Obsługa kursorów dynamicznych
  • Kursory FOR UPDATE 
 4. Kolekcje
  • Tablice asocjacyjne (index by), zagnieżdżone i (nested tables) i varraye
  • Atrybuty, obsługa, inicjalizacja, alokacja pamięci
  • Masowe zapytania (BULK COLLECT) i masowe DML (FORALL) 
  • Operacje masowe w dynamicznym SQL
  • Obsługa wyjątków w operacjach masowych
  • Funkcje tablicowe i strumieniowe 
 5. Pakiety
  • Struktura pakietu: specyfikacja i ciało
  • Profity stosowania pakietów
  • Sekcja inicjalizacyjna i zmienne globalne, zarządzanie pamięcią, instancja pakietu 
 6. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze widokowe (INSTEAD OF)
  • Wyzwalacze systemowe
  • Wyzwalacze kompozytowe 
 7. Kontekst aplikacji i VPD
  • Używanie kontekstu wbudowanego
  • Tworzenie własnych kontekstów prywatnych i globalnych
  • Zapis i odczyt wartości kontekstu
  • Polisy i Virtual Private Database 
 8. Dodatek A – Przykłady zastosowania pakietów wbudowanych
  • Obsługa plików (utl_file)
  • Wysyłka maili (utl_smtp)
  • Harmonogramowanie zadań (dbms_job i dbms_scheduler 
 9. Dodatek B – Obsługa LOBów
  • Typy LOBów
  • Tworzenie, inicjalizacja
  • Edycja, kopiowanie
  • Loby tymczasowe
  • Składowanie lobów