Pobierz kartę szkolenia

Oracle PL/SQL - wprowadzenie do programowania

kod szkolenia: OR-P1 / PL_AA_2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  15.07 16.07
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  19.08 20.08
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  16.09 17.09
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  16.09 17.09
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  14.10 15.10
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  09.12 10.12
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
2 300,00 PLN 2 829,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazą danych jako programiści przy pomocy języka SQL i potrzebują rozszerzyć możliwości pracy o mechanizmy języka proceduralnego.

Zapoznanie się z możliwościami języka PL/SQL w ramach rozszerzenia możliwości języka SQL. Nabycie umiejętności sprawnego pisania skryptów w PL/SQL. Umożliwienie rozwijania wiedzy o PL/SQL na dalszych etapach zaawansowania.

Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych oraz podstaw języka SQL w zakresie zapytań, oraz poleceń DML, DDL i TCL. Wskazana podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku strukturalnym. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 2 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 1. Wstęp do języka PL/SQL
  • Środowisko wykonawcze
  • Porównanie SQL i PL/SQL
  • Charakterystyka języka, jednostki leksykalne
  • Budowa bloków PL/SQL
  • Bloki anonimowe a podprogramy składowane
  • Wykonywanie programu 
 2. Zmienne skalarne
  • Deklaracje
  • Typy danych
  • Czas życia, zakres, inicjalizacja 
 3. Sterowanie kolejnością wykonywania instrukcji
  • Podejmowanie decyzji
  • Pętle
  • Etykiety i skoki 
 4. Polecenia SQL w PL/SQL
  • Polecenia DML 
  • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
  • Polecenia TCL i Transakcyjność
  • Uproszczone polecenie SELECT 
 5. Obsługa kursorów
  • Typy rekordowe
  • Kursory statyczne
  • Pętle kursorowe
  • Parametryzowanie kursorów 
 6. Obsługa błędów i wyjątków
  • Nazwy, kody, komunikaty
  • Sekcja obsługi wyjątków i propagacja
  • Definiowanie własnych wyjątków i ich wykorzystanie
  • Symulowanie wystąpienia błędów
  • Błędy aplikacyjne 
 7.