Pobierz kartę szkolenia

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies

kod szkolenia: ENCOR / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autoryzowane Cisco.

Płać punktami CLC:

Cisco Learning Credits accepted : 43 Credits per Class

Szczegóły i zapisy na stronie dostawcy:

https://learninglocator.cloudapps.cisco.com/#/home

 

Program Cisco Continuing Education to elastyczna oferta dedykowana dla wszystkich aktywnych osób posiadających certyfikaty na poziomie Associate, Specialist, Professional i Expert.

Dowiedz się więcej, jak możesz recertyfikować się w ramach CE, aby zachować aktywny status certyfikacji.

Cisco Continuing Education Program - CE

Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu pozwala Ci uzyskać dodatkowe punkty potrzebne do utrzymania certyfikacji.

ENCOR: 64 punkty CE

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
6 400,00 PLN + 23% VAT (7 872,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
7 850,00 PLN + 23% VAT (9 655,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
7 850,00 PLN + 23% VAT (9 655,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
7 850,00 PLN + 23% VAT (9 655,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
7 850,00 PLN + 23% VAT (9 655,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
7 850,00 PLN + 23% VAT (9 655,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
6 400,00 PLN
7 850,00 PLN 9 655,50 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających projektować, zarządzać oraz zabezpieczać sieci komputerowe na bazie produktów Cisco w obszarach związanych z przełączaniem, routingiem, dostępem do Internetu oraz sieciami bezprzewodowymi.

Kurs ENCOR zapoznaje uczestników z zawansowanymi mechanizmami w pięciu obszarach współczesnych sieci kampusowej: przełączanie, routing, dostęp do sieci Internet, bezpieczeństwo oraz rozszerzenie funkcjonalności sieci LAN o dostęp bezprzewodowy. Poprzez pokazy instruktorskie na żywo, kursanci poznają metodykę oraz specyfikę konfiguracji przełącznika, routera oraz kontrolera sieci bezprzewodowej w wymienionym zakresie. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 350-401 ENCOR, który można zdawać za dodatkową opłata w centrum PearsonVUE. Egzamin można również zdawać w formule on-line. Szczegóły dostępne są na stronie: https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue

Wiedza na poziomie kursów ICND1 i ICND2 lub CCNAX lub CCNA.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Dzień pierwszy – tematyka związana z przełączaniem w sieciach komputerowych
  1. Architektura sieci typu Enterprise ul>
  2. Projekt sieci typu kampus
  3. Warstwy architektoniczne sieci kampusowej
  4. Działanie przełącznika sieci Ethernet
   • Budowa tablicy MAC adresów
   • Sposoby przełączania ramek na urządzeniach Cisco
   • Płaszczyzna kontrolna i płaszczyzna danych przełącznika
   • Analiza działania mechanizmu CEF
  5. Implementacja wysokowydajnych połączeń w sieci kampusowej
   • Sieci VLAN
   • Łacza typu trunk
   • Routing pomiędzy sieciami VLAN
  6. Budowa redundantnych sieci przełączających
   • Protokół Spanning Tree
   • Ulepszenia protokołu STP
   • Protokół Multiple STP
  7. Agregacja portów na przełączniku
   • Funkcjonalność Etherchannel
   • Zalecenia konfiguracyjne dla łączy zagregowanych
   • Równoważenie obciążenia na łączach zagregowanych
 2. Dzień drugi – tematyka związana z routingiem wewnątrz systemu autonomicznego
  1. Protokół EIGRP
   • Funkcje protokołu EIGRP
   • Metryka protokołu EIGRP
   • Równoważenie obciążenia
   • EIGRP dla protokołu IPv6
   • Porównanie działania protokołu EIGRP i OSPF
  2. Protokół OSPF
   • Charakterystyka protokołu OSPF
   • Budowanie bazy danych stanu łącza
   • Typy komunikatów LSA
   • Wieloobszarowy OSPF
  3. Optymalizacja działania OSPF
   • Sterowanie wyborem łączy w OSPF
   • Sumaryzacja tras wewnątrzobszarowych i zewnętrznych
   • Protokół OSPF dla IPv6
 3. Dzień trzeci – tematyka związana z routingiem i komunikacją do operatora usług internetowych
  1. Protokół EBGP
   • Działanie protokołu BGP
   • Relacja sąsiedzka w BGP
   • Wybór tras w BGP
   • Atrybuty protokołu BGP
  2. Protokoły redundancji bramy domyślnej (FHRP)
   • Protokół HSRP
   • Protokół VRRP
  3. Implementacja funkcji NAT
   • Typy translacji adresów
   • Translacje statyczne
   • Translacje dynamiczne (NAT, PAT)
  4. Techniki i protokoły wirtualizacji
   • Cele stosowania wirtualizacji urządzeń
   • Wstęp do technologii wirtualnych tablic routingu (VRF)
   • Protokół tunelowania GRE
  5. Wstęp do tematyki sieci VPN
   • Charakterystyka tuneli VPN na bazie IPSec
   • Tryby działania protokołu IPSec
   • VPN na bazie wirtualnego interfejsu tunelowego (VTI)
 4. Dzień czwarty – tematyka związana z sieciami bezprzewodowymi
  1. Podstawowe pojęcia związane z sieciami bezprzewodowymi
   • Typy sieci bezprzewodowych
   • Fizyka fal radiowych
   • Charakterystyka sygnału radiowego
   • Charakterystyka anten
   • Wprowadzenie do technik modulacji i rozpraszania widma
   • Regulacje prawne odnośnie sieci bezprzewodowych
   • Opis standardów sieci bezprzewodowych
  2. Opcje wdrożeniowe sieci bezprzewodowych
   • Modele wdrożeniowe sieci bezprzewodowych
   • Działanie AP w trybie FlexConnect
   • Charakterystyka zasady firmy Cisco dla sieci WLAN: „One Management, One Policy, One Network”
   • Opis produktów z grupy Meraki
  3. Wstęp do roamingu i usług lokalizacyjnych WiFi
   • Charakterystyka roamingu w sieciach WiFi
   • Domeny oraz grupy roamingu
   • Charakterystyka działania usługi lokalizacji użytkownika
  4. Działanie punktu dostępu bezprzewodowego Cisco
   • Funkcjonalność automatycznego ustawiania kraju
   • Charakterystyka działania kontrolera sieci bezprzewodowej WLC
   • Sposoby zapewniania wysokiej niezawodności WiFi
  5. Elementy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych
   • Komponenty bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej
   • Podstawy bezpieczeństwa sieci 802.11
   • Wstęp do uwierzytelniania 802.1X/EAP
   • Opis protokołów WPA i WPA2
   • Dostęp gościnny sieci WLAN
  6. Rozwiązywanie problemów z sieciami WiFi
   • Analiza spektrum
   • Skanowanie WiFi
   • Analiza ramek WiFi
   • Rozwiązywanie typowych problemów z podłączeniem klienta oraz konfiguracją WLC
 5. Dzień piąty – tematyka związana z bezpieczeństwem urządzeń sieciowych w kampusie
  1. Implementacja usług sieciowych
   • Protokół NTP
   • Protokół Syslog
   • Protokół SNMP
   • Protokół NetFlow oraz Flexible NetFlow
   • Funkcjonalność EEM
  2. Narzędzia do analizy ruchu sieciowego
   • Procedura rozwiązywania problemów z działaniem sieci komputerowych
   • Podstawowa diagnostyka elementów sprzętowych
   • Narzędzie do rozwiązywania problemów wbudowane w IOS: ping, traceroute, arp oraz polecenia z grupy debug
   • Mechanizm IP SLA
   • Narzędzia SPAN oraz RSPAN
  3. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa na urządzeniach pośredniczących w sieci komputerowej
   • Listy kontroli dostępu ACL
   • Filtrowanie ruchu z użyciem ACL
   • Mechanizmy filtrowania ruchu w płaszczyźnie kontrolnej
   • Funkcjonalność Control Plane Policing
  4. Implementacja bezpiecznego dostępu do urządzeń sieciowych
   • Utwardzanie urządzeń sieciowych
   • Mechanizmy AAA, protokół RADIUS oraz TACACS+
 6. Tematyka uzupełniająca (nauka własna)
  1. Wstęp do protokołów routingu Multicastowego
  2. Wstęp do mechanizmów QoS
  3. Architektura bezpiecznej sieci w wydaniu Cisco
  4. Automatyzacja z wykorzystaniem Cisco DNA Center
  5. Cisco SD-Access
  6. Cisco SD-WAN
  7. Podstawy programowania w języku Python
  8. Wprowadzenie sieci programowalnych
  9. Wprowadzenie do Cisco DNA Center oraz vManage