Pobierz kartę szkolenia

Configure SIEM security operations using Microsoft Sentinel

kod szkolenia: SC-5001 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

Dyrektywa NIS2 Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi. Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

 

 

 

     

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 200,00 PLN 1 476,00 PLN brutto

Szkolenie dedykowane dla specjalistów pełniących rolę analityka ds. operacji bezpieczeństwa firmy Microsoft, którzy współpracują z innymi specjalistami w celu zabezpieczenia systemów technologii informatycznych w organizacji. Zadaniem analityka ds. operacji bezpieczeństwa jest ograniczenie ryzyka organizacyjnego poprzez szybkie reagowanie na aktywne ataki w środowisku, doradzanie w zakresie ulepszeń praktyk ochrony przed zagrożeniami oraz zgłaszanie naruszeń polityk organizacyjnych odpowiednim interesariuszom. Obowiązki obejmują zarządzanie zagrożeniami, monitorowanie i reagowanie przy użyciu różnych rozwiązań bezpieczeństwa w całym środowisku. Ta rola polega przede wszystkim na badaniu zagrożeń, reagowaniu na nie i wykrywaniu ich przy użyciu programów Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Defender XDR i produktów zabezpieczających innych firm. Ponieważ analityk ds. operacji bezpieczeństwa korzysta z wyników operacyjnych tych narzędzi, jest on także kluczową stroną zainteresowaną konfiguracją i wdrażaniem tych technologii.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi Microsoft Sentinel:

 • Tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego Microsoft Sentinel.
 • Wdrożenie rozwiązań w centrum treści Microsoft Sentinel
 • Połączenie hostów Windows z Microsoft Sentinel
 • Konfiguracja reguł analitycznych w Microsoft Sentinel
 • Konfiguracja automatyzacji w Microsoft Sentinel.

Podstawowa znajomość produktów Microsoft związanych z bezpieczeństwem, zgodnością i tożsamością. Średnio zaawansowana znajomość systemu Microsoft Windows. Znajomość usług Azure, w szczególności Azure Virtual Machines. Znajomość maszyn wirtualnych Azure i sieci wirtualnych. Podstawowa znajomość pojęć związanych ze skryptami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Tworzenie i zarządzanie obszarem roboczym Microsoft Sentinel.
 • Planowanie obszaru roboczego Microsoft Sentinel.
 • Utworzenie obszaru roboczego Microsoft Sentinel.
 • Zarządzanie obszarami roboczymi wśród dzierżawców przy użyciu usługi Azure Lighthouse.
 • Zapoznanie się z uprawnieniami i rolami Microsoft Sentinel.
 • Zarządzanie ustawieniami Microsoft Sentinel
 • Konfiguracja logów.
 1. Połączenie usług Microsoft z Microsoft Sentinel.

  • Zaplanowanie łączników usług Microsoft.
  • Podłączenie łącza do Microsoft Office 365.
  • Podłączenie łącza do Microsoft Entra.
  • Podłączenie łącza do Microsoft Entra ID Protection.
  • Podłączenie łącza do aktywności platformy Azure.
 2. Połączenie hostów Windows z Microsoft Sentinel.

  • Planowania łącznika zdarzeń związanych z bezpieczeństwem hostów systemu Windows.
  • Połączenie za pośrednictwem złącza AMA do dziennika zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows .
  • Połączenie za pośrednictwem starszego oprogramowania sprzęgającego do dziennika zdarzeń zabezpieczeń.
  • Połączenie do dziennika zdarzeń Sysmon.
 3. Wykrywanie zagrożeń za pomocą analiz Microsoft Sentinel.

  • Co to jest Microsoft Sentinel Analytics?
  • Rodzaje reguł analitycznych.
  • Tworzenie reguł analitycznych na podstawie szablonów.
  • Tworzenie reguł analitycznych za pomocą kreatora.
  • Zarządzanie regułami analitycznymi.
 4. Automatyzacja w Microsoft Sentinel.

  • Poznanie opcji automatyzacji.
  • Tworzenie reguły automatyzacji.