Pobierz kartę szkolenia

AgileBA® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FABA / PL DL 3d

Pakiety e-learning

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  19.08 20.08 21.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.09 17.09 18.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.10 08.10 09.10
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.11 19.11 20.11
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.12 10.12 11.12
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
2 300,00 PLN 2 829,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do analityków biznesowych, analityków zmian kierowników projektów, Scrum Product Owners, analityków systemowych chcących stosować zwinne podejście oraz osób tworzących produkty (developerów np. w Scrum) odpowiedzialnych za analizę.

Uczestnik, który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektornicznej. Certyfikat AgileBA Foundation ważny jest bezterminowo.

Korzyści dla słuchaczy

 • Zdobycie wiedzy i zrozumienia roli i obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym
 • Nauczenie się technik i praktyk analizy biznesowej
  w podejściu zwinnym

 • Zaznajomienie się ze sposobami przejścia od tradycyjnych
  do bardziej zwinnych metod pracy

Korzyści dla organizacji

 • Uczy kierowników projektów – zarówno tradycyjnych jak i zwinnych, którzy często pełnią także obowiązki analityków biznesowych, o tym, czym zajmuje się rola Analityka Biznesowego. Uczy ich także technik pracy zwinnej
 • Deweloperzy Scrum odniosą korzyć dzięki zrozumieniu roli Analityka Bizesowego, ponieważ Scrum nie definiuje i nie opisuje takiej roli
 • Product Ownerzy Scrum podczas szkolenia uzyskają nowe umiejętności związane z rozwijaniem produktów
  w sposób zwinny

W przypadku szkoleń stacjonarnych egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie papierowej. 

W przypadku szkoleń w formule zdalnej egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie elektronicznej. 

Egzamin AgileBA Foundation

 • Czas trwania egzaminu 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 25 punktów na 50
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Nie jest wymagane specjalne merytoryczne przygotowanie słuchaczy, chociaż wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu AgilePM® Foundation jest silnie zalecane. Te dwa szkolenia wzajemnie się uzupełniają.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski
 1. Wprowadzenie

  • Punkt widzenia biznesu
  • Techniki analizy wewnętrznej i zewnętrznej
 2. Podejście zwinne

  • Filozofia
  • Pryncypia
  • Proces
  • Produkty
  • Role i zespoły
  • Uzasadnienie Biznesowe w podejściu zwinnym
 3. Interesariusze i postacie
 4. Wymagania i historyjki użytkownika
 5. Cykl życia wymagań i nadawanie priorytetów
 6. Warsztaty Facylitowane
 7. Modelowanie
 8. Rozwój Iteracyjny i testowanie / Stosowanie Timeboxów i szacowanie
 9. Inżynieria wymagań, przechodzenie do AgileBA
 10. Podsumowanie szkolenia i zamknięcie
 11. Przygotowanie do egzaminu
 12. Egzamin