Pobierz kartę szkolenia

Trening umiejętności negocjacyjnych

kod szkolenia: HR-DL-KS / Negocjacje

Pakiety e-learning

Warsztaty negocjacji dostosowane są do aktualnych wyzwań handlowców oraz osób, które uczestniczą w procesie negocjacyjnym.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się sprzedażą oraz zespołów handlowych, menedżerów i leaderów zarządzających podległymi handlowcami. Do uczestnictwa zachęcamy także inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i rozwojem umiejętności negocjacyjnych.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi swobodnie posługiwać się technikami i narzędziami negocjacji.
 • Dysponuje metodami zwiększającymi świadomość własnych postaw i postaw partnera negocjacyjnego
 • Wie, jak unikać zagrożeń podczas negocjacji.
 • Dysponuje narzędziami umożliwiającymi mu osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności negocjacyjnej.
 • Wie, jak budować długotrwałe, dobre relacje w negocjacjach.
 • Wie, jak rozwiązywać konflikty w procesie negocjacji.
 • Skutecznie zarządza procesem negocjacji.

Nie jest wymagane

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Styl w negocjacjach w praktyce 
 • Czym są negocjacje? Myśliwi – style prowadzenia negocjacji.
 • Postawy (style) negocjacyjne – mini-wykład + test.
 • Style negocjacyjne vs. klasyfikacja klientów – mini-wykład + quiz.
 1. Przygotowanie negocjacji
 • Negocjacje pozycyjne – gra „Działka” – gra negocjacyjna w parach.
 • Analiza wyników gry negocjacyjnej z komentarzem trenera.
 • Pojęcia negocjacyjne – mini-wykład.
 • Przygotowanie do negocjacji – mini-wykład.
 •  Przebieg negocjacji
 1. Jak negocjować? – mini-wykład + dyskusja.
 • Percepcja – gra „Ustalanie faktów” – ćwiczenie indywidualne z warsztatem trenerskim.
 • Sztuka zadawania pytań – Metoda SPIN – ćwiczenie indywidualne + feedback trenera.
 • Bariery w komunikacji – dyskusja.
 • Emocje – mini-wykład.
 • Aktywne słuchanie – mini-wykład + dyskusja.
 • Koncentracja na interesach – mini-wykład + dyskusja.
 • Obiektywne kryteria oceny – mini-wykład + dyskusja.
 1. Twarde negocjacje
 • Triki negocjacyjne – mini-wykład + dyskusja.
 • Gra krzeseł – pozycje negocjacyjne – film + mini-wykład + dyskusja.
 • Gesty i ich znaczenie – ćwiczenie indywidualne + feedback trenera.
 1. Trudne sytuacje negocjacyjne
 • Impas – mini-wykład + dyskusja.
 • Ustępstwa – mini-wykład + dyskusja.
 1. Negocjacje problemowe
 • Gra negocjacyjna: „Podział dochodów z loterii” – negocjacje wielostronne złożone.
 • Analiza przebiegu gry.
 • Warunki niezbędne do rozpoczęcia negocjacji – mini-wykład + dyskusja.
 1. Negocjacje z monopolistą
 • Gra negocjacyjna: „Negocjacje z monopolistą Durian” – negocjacje uczestników z trenerem.
 • Analiza przebiegu gry.
 • Fazy negocjacji – mini-wykład + dyskusja.
 • Scenariusz prowadzenia negocjacji z monopolistą 2 – mini-wykład + dyskusja.
 1. Sztuka perswazji w negocjacjach
 • Metaprogramy – case study + dyskusja.
 • Typologie osobowości – mini-wykład + test uczestników + dyskusja
 1. Sztuka argumentacji w negocjacjach
 • „A gdyby tak …” – Instrukcja do warsztatu uczestników + losowanie tematów prezentacji indywidualnych + przygotowanie prezentacji tematu przez uczestników.
 • „A gdyby tak …” – prezentacje tematów przez uczestników + feedback trenera.