Pobierz kartę szkolenia

Microsoft 365 Administrator

kod szkolenia: MS-102 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Promocja voucher

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób zajmujących następujące stanowiska w organizacji:

 • Administrator
 • Administrator IT
 • Specjalista IT

Cel kursu:

    Zapoznanie się z zasadami zarządzania platformą Microsoft 365.

Szkolenie skierowane do:

Osób, które przygotowują się do roli administratora Microsoft 365 Enterprise i ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora opartej na rolach platformy Microsoft 365. Kurs obejmuje trzy główne elementy administracji Microsoft 365 Enterprise — zarządzanie dzierżawą i usługami Microsoft 365, zarządzanie Microsoft 365 i zarządzanie tożsamością Microsoft 365.

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie i dzierżawę Office 365 oraz za zarządzanie tożsamością w Microsoft 365.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania platformą Microsoft 365.

W tym zapoznanie się z:

Projektowaniem, konfigurowaniem i zarządzaniem dzierżawą platformy Microsoft 365

Zapoznanie się z funkcjonalnością produktu Microsoft 365

Konfiguracją Microsoft 365

Zarządzaniem aplikacjami Microsoft 365 do wdrożeń w przedsiębiorstwach

Planowaniem i wdrażaniem synchronizacji tożsamości

Zarządzaniem archiwizacją i retencją danych

Etykietowaniem danych

Zarządzaniem ryzykiem i mechanizmami zapobiegania wypływowi informacji

Zarządzaniem mechanizmami zabezpieczeń w  Microsoft 365 Defender.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

Po kursie MS-102 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/ms-102/

Biegłe znajomość DNS i podstawowe doświadczenie w pracy z usługami Microsoft 365. Praktyczna znajomość PowerShell.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

Wykłady + warsztaty

 1. Konfiguracja dzierżawcy Microsoft 365.
 • Konfiguracja środowiska Microsoft 365
 • Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami na platformie Microsoft 365
 • Zarządzanie grupami w Microsoft 365
 • Dodanie niestandardowej domeny w Microsoft 365
 • Konfiguracja łączności klienta z Microsoft 365
 1.  Zarządzanie dzierżawcą platformy Microsoft 365.
 • Konfiguracja ról administracyjnych w Microsoft 365
 • Zarządzanie kondycją i usługami dzierżawców na platformie Microsoft 365
 • Wdrażanie Microsoft 365 Apps w przedsiębiorstwie
 • Wdrażanie analityki miejsca pracy.
 1. Planowanie i implementacja synchronizacji tożsamości.
 • Zapoznanie się z synchronizacją tożsamości
 • Przygotowanie synchronizacji tożsamości z Microsoft 365
 • Implementacja narzędzi do synchronizacji katalogów
 • Zarządzanie zsynchronizowanymi tożsamościami
 • Zarządzanie bezpiecznym dostępem użytkowników w Microsoft 365.
 1. Metryki zabezpieczeń w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Analiza, wektory zagrożeń i naruszenia bezpieczeństwa danych
 • Model bezpieczeństwa Zero Trust
 • Rozwiązania zabezpieczające w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Microsoft Secure Score
 • Zapoznanie się z funkcją Privileged Identity Management (PIM)
 • Usługa Azure Identity Protection.
 1. Zarządzanie usługami zabezpieczeń w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Omówienie  Exchange Online Protection
 • Omówienie Microsoft Defender for Office 365
 •  Zarządzaj bezpiecznymi załącznikami
 • Zarządzanie bezpiecznymi linkami.
 1. Implementacja ochrony przed zagrożeniami za pomocą usługi Microsoft 365 Defender
 • Analiza zagrożeń w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Implementacja ochrony aplikacji za pomocą usługi Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Implementacja ochrony za pomocą Microsoft Defender for Endpoint
 • Implementacja ochrony przed zagrożeniami za pomocą usługi Microsoft Defender for Office 365.
 1. Nadzór nad danymi na platformie Microsoft 365
 • Omówienie rozwiązania do zarządzania danymi w Microsoft Purview
 • Archiwizacja i zarządzanie rekordami na platformie Microsoft 365
 • Retencja danych na platformie Microsoft 365
 • Szyfrowanie wiadomości Microsoft Purview.
 1. Implementacja zgodności na platformie Microsoft 365
 • Zapoznanie się z mechanizmami zgodności na platformie Microsoft 365
 • Zarządzanie ryzykiem (Purview Insider Risk Management)
 • Wdrożenie barier informacyjnych Microsoft Purview
 • Zapobieganie utracie danych w usłudze Microsoft Purview (DLP)
 • Implementacja zapobieganie utracie danych Microsoft Purview
 1. Zarządzanie zgodnością na platformie Microsoft 365
 • Implementacja klasyfikacji danych informacji wrażliwych
 • Omówienie etykiet wrażliwości
 • Implementacja etykiet wrażliwości