Pobierz kartę szkolenia

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Cash Flow – analiza sprawozdań finansowych

kod szkolenia: PFK FDF / SF

Pakiety e-learning

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  21.10 22.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla członków rad nadzorczych, zarządów, managerów i osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu analizy sprawozdań finansowych.

W czasie szkolenia Uczestnicy:

 • dowiedzą się, jakie informacje ujęte są w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego
 • nauczą się czytać dokumentację księgową i dowiedzą, jak może  wykorzystać ją do analizy sytuacji finansowej interesującego go przedsiębiorstwa.
 • Zrozumieją zależności występującymi danymi księgowymi a prognozowaniem biznesu. 
 • Zrozumieją, czym jest analiza pozioma i pionowa oraz dowie się, jakich informacji dostarcza analiza wskaźnikowa.
 • Nauczą się jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zagrożenie lub pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Brak

Quiz - Podstawy finansów
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

1.  Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa –  dostępne w nim informacje a ich przydatność dla użytkowników. Cele, znaczenie i struktura.

 • czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych
 • jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
 • zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia

2. Zakres sprawozdawczości finansowej, podstawowe pojęcia i terminy finansowe, elementy składowe

 • Cel i użyteczność sprawozdawczości finansowej
 • Bilans – elementy składowe, interpretacja poszczególnych kategorii
 • Rachunek zysków i strat  – elementy składowe, interpretacja poszczególnych kategorii
 • Rachunek przepływów pieniężnych /Cash Flow/ – znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu biznesem – strategie płynności przedsiębiorstwa
 • Elementy składowe, interpretacja poszczególnych kategorii
 • Informacja dodatkowa, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego

4. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

 • Analiza pionowa i pozioma
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki zadłużenia

5. Dźwignia operacyjna i finansowa oraz inne metody oceny i analizy

 • Model progu rentowności a mechanizm dźwigni operacyjnej
 • Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania struktury kosztów
 • Dźwignia finansowa  
 • Rating, mapa ryzyka

5. Jak czytać „między wierszami”

 • Wskaźniki sprawności działania –  analiza cyklu obrotowego oraz rotacji,
 • Pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki,
 • Sytuacje wymagające szczególnej uwagi 
 • Zagrożenie kontynuacji działania przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej

6. Ocena kondycji firmy na podstawie rzeczywistego sprawozdania finansowego – case study

 

Metody szkolenia

Wykłady, Przykłady, Case study