Pobierz kartę szkolenia

Wprowadzenie do języka C#

kod szkolenia: C# / PL AA 3d_WPR

Pakiety e-learning

promocja

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 700,00 PLN 3 321,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z co najmniej podstawowym doświadczeniem w programowaniu obiektowym chcących poznać cechy języka C#.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności stanowiących podstawę do implementacji rozwiązań z wykorzystaniem platformy .NET i języka C# oraz dalszego zgłębiania zagadnień zaawansowanych.

Ukończone szkolenia lub wiedza z zakresu:

 • Podstawy programowania obiektowego w C#
 • Szkolenie: polski

Metoda szkolenia:

 • Wykłady
 • Warsztaty
 1. Wprowadzenie
  • .NET a .NET Framework
  • .NET Standard
 2. Konfiguracja projektu
  • Instrukcje najwyższego poziomu
  • Globalne i niejawne dyrektywy using
  • Nullowalne typy referencyjne
  • Menadżer pakietów NuGet
 3. Klasy
  • Konstruktory
  • Inicjatory
  • Właściwości
  • Indeksatory
  • Przeciążanie operatorów
  • Klasy częściowe
  • Klasy statyczne
 4. Metody
  • Parametry wyjściowe
  • Parametry domyślne
  • Metody rozszerzające
  • Metody przeciążone
  • Metody statyczne
 5. Interfejsy
  • Deklarowanie
  • Implementacja
 6. Typy generyczne
  • Klasy
  • Interfejsy
  • Metody
 7. Rekordy
  • Składnia
  • Właściwości
  • Zastosowanie
 8. Elementy programowania zorientowanego obiektowo
  • Konwersja typów
  • Hermetyzacja
  • Modyfikatory dostępu
 9. Dziedziczenie
  • Hierarchia dziedziczenia
  • Klasy i metody abstrakcyjne
  • Metody wirtualne
  • Nadpisywanie metod
 10. Wyjątki
  • Przechwytywanie
  • Filtracja
  • Generowanie
 11. Zdarzenia
  • Deklarowanie
  • Wyzwalanie
  • Obsługa
 12. LINQ
  • Deklarowanie i używanie delegatów
  • Metody anonimowe
  • Wyrażenia lambda
  • Wprowadzenie do LINQ
  • Składnia zapytań a łańcuch metod
 13. Operacje asynchroniczne
  • Uruchamianie zadań
  • Pobieranie rezultatu zadań
  • Anulowanie zadań
  • Wykorzystanie async-await
 14. Odczyt i zapis danych lokalnych
  • Odczyt i zapis plików
  • Klasy strumieniowe
  • Podstawowe operacje na JSON/XML
 15. Szyfrowanie danych
  • Szyfrowanie symetryczne
  • Szyfrowanie asymetryczne
 16. Publikacja aplikacji