Pobierz kartę szkolenia

Tworzenie aplikacji WPF – zagadnienia podstawowe

kod szkolenia: WPF / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  24.07 25.07 26.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
2 700,00 PLN 3 321,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów oprogramowania platformy .NET, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w kierunku programowania aplikacji okienkowych dla systemu Windows.

Uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji WPF z wykorzystaniem wzorca projektowego MVVM.

Ukończone szkolenie lub wiedza z zakresu:

 • Podstawy programowania obiektowego w C#
 • Wprowadzenie do języka C#
 • Szkolenie: polski

SZKOLENIE OBEJMUJE

 • Wykłady
 • Kodowanie na żywo
 • warsztaty
 1. Wprowadzenie
  • Podstawy WPF
  • XAML
  • Atrybuty i elementy
  • Markup Extension
 1. Panele (LayoutControl)
  • Grid
  • StackPanel
  • DockPanel
  • WrapPanel
  • UniformGrid
  • Canvas
 1. Kontrolki (ContentControl)
  • Label
  • Button
  • CheckBox
  • RadioButton
  • Slider
 1. Kontrolki wieloelementowe (ItemsControl)
  • ListBox, ListView
  • ComboBox
  • DataGrid
  • TabControl
 1. Wiązanie danych (Binding)
  • Wiązanie kontrolek między sobą (Element Binding)
  • Wiązanie kontrolek z danymi (DataBinding)
  • Kontekst danych (DataContext)
  • Tryby wiązania danych
  • Implementacja notyfikacji (INotifyPropertyChanged)
 2. Konwertery
  • Konwerter wartości (IValueConverter)
  • Konwerter wielowartościowy (IMultiValueConverter)
 3. Wzorzec MVVM
  • Zasada wzorca
  • Podział aplikacji na warstwy
 1. Komendy (Commands)
  • Implementacja RelayCommand
 1. Walidacja danych
  • Walidacja za pomocą interfejsu INotifyDataErrorInfo
  • Walidacja z użyciem biblioteki FluentValidation
 1. Operacje asynchroniczne
  • Uruchamianie zadań (Task)
  • Anulowanie zadań
  • Wyświetlanie postępu realizacji zadania