Pobierz kartę szkolenia

Windykacja należności pieniężnych - psychologia, działanie i efektywność procesu w nowym wymiarze

kod szkolenia: HR-POK-FOK / Wind_2D_PL

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie Windykacja należności pieniężnych - psychologia, działanie i efektywność procesu w nowym wymiarze, to kurs, który porusza miękkie aspekty obsługi dłużnika. Temat uwzględnia aktualną stuację pendemiczną, aspekty psychologiczne dłużnika oraz istotne elementy komunikacji międzyludzkiej. Szkolenie może być relizowane w formule stacjonarnej oraz online.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie rekomendowane:

 • Działom windykacji – banki, instytucje finansowe, instytucje państwowe
 • Działom wsparcia – księgowości, obsługi, wsparcia
 • Potencjalnym wierzycielom – przedsiębiorcy i właściciele firm, osoby dedykowane w firmie do obsługi płatności
 • Osobom zainteresowanym tematyką

 

 • Poszerzenie wiedzy w obszarze windykacji należności
 • Świadome budowanie relacji z klientem zadłużonym – identyfikacja faktycznych problemów, wzbudzenie w kliencie zaufania i chęci współpracy, sztuka rozmowy z klientem
 • Reagowanie na sytuacje trudne w kontekście windykacji – stan poddania się, rezygnacja, depresja, stany zagrażające życiu i zdrowiu
 • Nabycie umiejętności efektywnego działania w zespole i pod kątem realizacji celów i zadań w sposób korzystny zarówno dla firmy, jak i osoby zadłużonej

Nie jest wymagane

Szkolenie: polski

Materiały: polski

Moduł 1. Współczesna windykacja:

 • Czym jest proces odzyskiwania należności w aspekcie teraźniejszym
 • Kim jest dłużnik – ogólne omówienie klienta zadłużonego w kontekście pracy uczestników
 • Rola pracownika działu windykacji – ogólne omówienie zakresu kompetencji w kontekście pracy uczestników
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu: usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie windykacji ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań, ponadto przygotowanie ich do kolejnego modułu pracy w zakresie szkolenia

 

Moduł 2. Psychologia zadłużenia – istota psychologii w kontekście windykacji cz.1.:

 • Typologia dłużnika w kontekście psychologicznym – dlaczego nie każdy reaguje tak samo na bycie dłużnikiem
 • Emocje w windykacji – czym jest dysonans poznawczy, dlaczego unikamy rozmowy o zobowiązaniach
  i jak działa dłużnik pod presją własnej świadomości o długu
 • Reakcje obronne osoby zadłużonej – niechęć, unikanie kontaktu, agresja – porozmawiajmy o procesie zadłużania
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu: poszerzenie wiedzy z zakresu windykacji o kontekst psychologiczny w odniesieniu do sytuacji osoby posiadającej zobowiązanie, z jednoczesnym rozumieniem procesów z zakresu emocji w procesie windykacji

 

Moduł 3. Psychologia zadłużenia – istota psychologii w kontekście windykacji cz. 2.:

 • Sztuka rozmowy z dłużnikiem – budowanie relacji z osobą w sytuacji nieterminowych płatności
 • Wymówka vs. przyczyna – istota psychologicznego podejścia w kontekście dochodzenia faktycznych przyczyn nieregulowania płatności
 • Współpraca z dłużnikiem i pomoc vs. wskazywanie rozwiązań i rola terapeuty – czym jest faktycznie współpraca i pomoc w procesie windykacji i dlaczego wskazywanie rozwiązań i bycie terapeutą jest szkodliwe i nieefektywne
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu: poszerzenie wiedzy w obszarze budowania relacji z osobą zadłużoną w sposób właściwy i kompletny, diagnozowanie faktycznych przyczyn zadłużenia w kontekście psychologii, omówienie istoty procesu współpracy z klientem, praca w obszarze właściwych zachowań w rozmowie windykacyjnej

 

Moduł 4. Dłużnik pandemiczny i w sytuacji izolacji społecznej:

 • Wpływ pandemii i izolacji społecznej na dłużnika – omówienie aspektu wpływu obecnej sytuacji  na proces windykacji
 • Przyczyny nieregulowania płatności – jak pandemia wpływa na poszerzenie katalogu powodów opóźnień
 • Typologia sankcji w sytuacji obecnej
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu: omówienie z uczestnikami psychologicznych aspektów zadłużenia w odniesieniu do obecnej sytuacji w kraju, przepracowanie i wzbogacenie ich wiedzy w obszarze sankcji „uszytych na miarę” aktualnych potrzeb

 

Moduł 5. Kiedy zadłużenie staje się poważnym problemem – sztuka radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i umiejętność zarządzania kompromisem:

 • Dłużnik w sytuacji trudnej – czyli kto? Psychologiczny kontekst pogłębionej sytuacji trudnej w kontekście windykacji
 • Agresja, szukanie winnych, rezygnacja, ucieczka – jak radzić sobie z klientem, kiedy on sam nie widzi szans na wyjście z problemu
 • Sztuka kompromisu – czym jest kompromis w kontekście windykacji i jak o nim mówić w sytuacji trudnej
 • Zagrożenie życia i zdrowia – kiedy i jak reagować na sytuacje, które mogą okazać się dramatyczne
  w skutkach
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu:  uświadomienie uczestników i poszerzenie ich wiedzy w obszarze pracy w sytuacjach trudnych pod kątem emocjonalnym, ugruntowanie wiedzy z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, oraz wskazanie sposobów działania w sytuacjach niecodziennych

 

Moduł 6. Współdziałanie w procesie windykacji:

 • Strategia działań windykacyjnych w obszarze zespołu
 • Unikanie działań niepożądanych – jak nie stracić kontaktu z dłużnikiem w przypadku działania zespołowego
 • Spójność procesu zarzadzania wierzytelnością – dlaczego część zobowiązań „przestaje się spłacać wyłącznie z naszej winy”
 • Sankcje, zasady i rozmowa – istota świadomej kooperacji
 • Ćwiczenia rozwojowe

Cel modułu: zabezpieczenie procesu efektywnej windykacji w obszarze pracy zespołowej, uświadomienie uczestników co do zasad budowania strategii windykacyjnej, a także poszerzenie wiedzy z zakresu sankcji, zasad i prowadzenia rozmów windykacyjnych