Pobierz kartę szkolenia

Akademia Rachunkowości

kod szkolenia: PFK POD / Akademia

Pakiety e-learning

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zrozumienie zasad rachunkowości jest kluczowe dla skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nasz program szkoleniowy skupia się na kompleksowym omówieniu podstaw rachunkowości, prowadzenia ksiąg, analizy finansowej oraz kluczowych zagadnień związanych z magazynowaniem, podatkami, procesami księgowości zobowiązań oraz zarządzaniem aktywami trwałymi. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści, jakie mogą wyniknąć z udziału w naszym programie szkoleniowym.

Harmonogram zajęć:

 • 21.05.2024 g.9:00-15:00
 • 28.05.024 g.9:00-15:00
 • 04.06.2024 g.9:00-15:00
 • 18.06.2024 g.9:00-15:00
 • 25.06.2024 g.9:00-15:00
Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  30h|  02.07 09.07 16.07 23.07 30.07
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  30h|  04.10 11.10 18.10 25.10 08.11
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
2 800,00 PLN 3 444,00 PLN brutto

Dla osób, które zajmują się obszarem rachunkowości zawodowo i wszystkich, którzy planują ścieżkę zawodową w tym obszarze.

Program Akademia Rachunkowości może zostać uszyty na miarę potrzeb – dopasowany do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Udział w szkoleniach cyklu Akademia Rachunkowości pozwoli uczestnikom zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie rachunkowości, co przyczyni się do skutecznego zarządzania finansami i lepszego zrozumienia kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • szkolenie – język polski
 • materiały – język polski

1. Wprowadzenie do rachunkowości

 • Czym jest rachunkowość
 • Zdefiniowanie obszarów księgowości, analizy i podsumowywanie
 • Rodzaje podmiotów gospodarczych (przedsiębiorca jednoosobowy, spółka osobowa, spółki kapitałowe)
 • Podstawowe pojęcia księgowe
 • Zasady rachunkowości

2. Prowadzenie ksiąg

 • zasady ewidencji księgowej i analiza
 • charakter, zasady i zakres rachunkowości
 • zasada bilansowa i jej odzwierciedlenie w przedsiębiorstwie i bilansie. 
 • aktywa i pasywa
 • zasada podwójnego zapisu i koncepcja dualizmu w księgowości 
 • debet i kredyt
 • aktywa, pasywa, koszty i przychody
 • operacje bilansowe a operacje wynikowe
 • konto AP Trade

3. Bilans i rachunek zysków i strat

 • Kto ma obowiązek sporządzania SF i kiedy jest konieczny audyt finansowy
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
 • zasady sporządzania sprawozdań finansowych i czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych
 • zależności pomiędzy bilansem a rachunkiem zysków i strat, cashflow
 • co to jest wynik finansowy i co oznacza?
 • Aktywa i pasywa – zasady ich ujawnienia w bilansie
 • Znaczenie wyniku finansowego brutto i netto

Ćwiczenia:

 • księgowania bilansowe, wynikowe
 • analiza obrotówki i przygotowanie prostego bilansu i rzis

5. Magazyn – gospodarka magazynowa

 • zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • analiza poziomów (wielkości) zapasów
 • write offy, rezerwy obsolescencyjne
 • potrzeba korekty zapasów podczas sporządzania sprawozdań finansowych
 • metody wyceny zapasów
 • obliczenie wartości zapasów końcowych przy użyciu metod FIFO i AVCO
 • konto GR/IR, wycena zapasów

6. Podatki – VAT oraz koszt wytworzenia

 • ogólne zasady działania podatku od sprzedaży i wynikające z nich techniki księgowe
 • COGS a tkw
 • Warunki płatności a przepływy pieniężne
 • Rabaty
 • Zilustrowane i wyjaśnione rabaty handlowe i gotówkowe

7. Procesy AP – księgowości zobowiązań

 • Złe długi i ulgi

– ulga na złe długi a VAT

– postepowanie sądowe z zastosowaniem ulgi na złe długi oraz ewidencja księgowa

– wierzytelność przedawniona a ulga na złe długi

– „odwrócenie ulgi na złe długi” przy zapłacie, częściowej zapłacie i zbyciu wierzytelności – ewidencja księgowa

 • różnica pomiędzy umorzeniem nieściągalnego długu a utworzeniem rezerwy na należności
 • szacowanie rezerw na bad debt

10. Aktywa trwałe

 • różnica pomiędzy aktywami trwałymi a aktywami obrotowymi
 • definicja środka trwałego i składowe środków
 • ustalenie wartości początkowej środka trwałego
 • konieczność wykonania OT – odbioru technicznego
 • konieczność wskazania środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
 • ulepszenie a remont środków trwałych.
 • amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji
 • pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych
 • inwentaryzacja środków trwałych
 • środki trwałe w budowie

11. Miscellaneous

 • SLA
 • RMK czynne i bierne
 • data zaksięgowania a data dokumentu
 • Grupa kapitałowa  – co to jest
 • konto intercompany – uzgodnienie i funkcje