Pobierz kartę szkolenia

Programowanie w języku Java – poziom I

kod szkolenia: JPR01 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

Szkolenie dla osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze składnią języka i wybranymi klasami Javy oraz z pojęciami programowania obiektowego i ich praktycznym wykorzystaniem. Nabędą również umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji w trakcie procesu tworzenia aplikacji w Javie. Przedstawiony materiał w dużej mierze obejmuje zakres wiedzy wymagany na egzaminie OCAJP (Programmer I).

Znajomość środowiska Windows. Posiadanie doświadczenia w programowaniu w innym języku obiektowym lub strukturalnym stanowi dodatkowy atut, ułatwiający przyswojenie wiedzy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII JAVA
  • krótka historia języka
  • dystrybucje Javy
  • pojęcie wirtualnej maszyny Javy
  • wersje Javy
  • instalacja środowiska
  • założenia projektowe
  • etapy rozwoju aplikacji
  • kompilacja
  • uruchomienie
  • błędy
  • dokumentacja
 2. ZASADY BUDOWANIA APLIKACJI W JAVIE
  • zintegrowane środowiska pracy
  • cechy środowisk zintegrowanych
  • IntelliJ IDEA
  • struktura projektu
  • organizacja pakietów oraz klasa główna
 3. TYPY PROSTE
  • pojęcia podstawowe
  • typy proste
  • konwersje typów
  • wypisywanie wartości
 4. TYPY REFERENCYJNE I PROSTE OBIEKTY
  • typy referencyjne
  • sterta, stos
  • klasa String i typ wyliczeniowy
  • budowa klasy i jej składowe
  • argumenty metod i konstruktorów
  • zakres zmiennych
  • elementy statyczne
  • klasy opakowujące oraz autoboxing/unboxing
  • organizacja klas w pakiety, importy
  • kod źródłowy
 5. PODSTAWY SKŁADNI JĘZYKA
  • identyfikatory
  • konwencje nazewnicze
  • operacje na zmiennych
  • instrukcje warunkowe
  • pętle
  • instrukcja przełącznikowa
  • kod nieosiągalny i kod martwy
  • tablice
  • metoda main
 6. PODSTAWOWE POJĘCIA OOP, cz.1
  • modelowanie obiektowe
  • klasy i obiekty
  • abstrakcja danych
  • hermetyzacja
  • relacje między obiektami
  • dziedziczenie
  • modyfikatory dostępu
  • przedefiniowywanie metod
  • polimorfizm
  • tworzenie obiektu
  • klasa Object
 7. PRZETWARZANIE TEKSTÓW
  • porównywanie tekstów
  • modyfikacja tekstów
  • podział tekstów
  • wyrażenia regularne
 8. PODSTAWOWE POJĘCIA OOP, cz.2
  • elementy finalne
  • klasy abstrakcyjne
  • interfejsy
  • metody z implementacją domyślną
  • konflikt interfejsów
  • rola interfejsów
  • adnotacje
 9. KOLEKCJE I TYPY GENERYCZNE
  • kolekcje danych
  • zmienne systemowe
  • typy generyczne
  • przeglądanie kolekcji
  • typy proste w kolekcjach
  • konwersja tablica – kolekcja
  • dystrybucja aplikacji
 10. OBSŁUGA BŁĘDÓW I WYJĄTKÓW
  • sytuacje wyjątkowe
  • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane
  • blok chroniony
  • tworzenie własnych typów wyjątków
 11. WPROWADZENIE DO WYRAŻEŃ LAMBDA
  • czym są wyrażenia lambda
  • interfejsy funkcyjne
  • zastosowanie wyrażeń lambda
 12. OBSŁUGA DATY I CZASU
  • 'stara' obsługa daty i czasu
  • reprezentacje lokalnej daty i czasu
  • formatowanie daty i czasu
 13. PRACA Z DZIENNIKIEM ZDARZEŃ
  • logowanie
  • Logging API
 14. JAK UNIKAĆ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W JAVIE
  • dostęp do elementów instancyjnych
  • literówki w nadpisywanych metodach
  • porównywanie wartości
  • przekazywanie parametrów do metod
  • dławienie wyjątków
  • indeksowanie elementów tablic
  • konstruktor domyślny
  • konwencje nazewnicze
  • wyjątek NullPointerException