Pobierz kartę szkolenia

Enterprise Linux Automation with Ansible

kod szkolenia: ELA040 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  22.07 23.07 24.07 25.07
4 600,00 PLN + 23% VAT (5 658,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  26.08 27.08 28.08 29.08
4 600,00 PLN + 23% VAT (5 658,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  07.10 08.10 09.10 10.10
5 600,00 PLN + 23% VAT (6 888,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 600,00 PLN
5 600,00 PLN 6 888,00 PLN brutto

Administratorzy systemów operacyjnych, aplikacji i pozostały personel techniczny, chcący poznać technologię automatyzacji Ansible, administratorzy systemów z rodziny Open Source , chcący usprawnić swoje codzienne obowiązki administracyjne. Wszyscy chcący odświeżyć i utrwalić swoją wiedzę.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu EX294.

 • Umiejętność wdrożenia platformy automatyzacji z wykorzystaniem Ansible
 • Zrozumienie technologii Ansible i wykorzystywanych mechanizmów
 • Zdobycie umiejętności praktycznego posługiwania się głównymi modułami Ansible w celu automatyzacji konfiguracji i zarządzania środowiskiem linuxowym
 • Umiejętność tworzenia playbooków, ról, konfiguracji i zabezpieczania środowiska
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności z technologii DevOps

Uczestnictwo w szkoleniu Enterprise Linux Administration I i II (ELA010 oraz ELA020) lub adekwatna wiedza na poziomie RHCSA.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angieslki
 • 4 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Zrozumienie podstawowych komponentów Ansible:
  • plik inventory – tworzenie, konfiguracja, wykorzystanie w pracy administratora
  • Ansible modules – budowa, najczęściej wykorzystywane moduły w pracy z systemami Linux, wykorzystanie w praktyce
  • zmienne
  • Ansible facts – gromadzenie, wykorzystanie w playbookach, templatach itp.
  • playbooks – najważniejsze elementy, dobre praktyki w pisaniu własnych playbooków, uruchamianie, sterowanie wykonaniem itp.
  • pliki konfiguracyjne – położenie, najważniejsze zmienne, zastosowanie wielu plików konfiguracyjnych w projektach
  • zdobywanie wiedzy na podstawie dokumentacji, wykorzystanie w praktyce (komendy ad-hoc, playbooki itp.)
 2. Wdrożenie platformy automatyzacji za pomocą Ansible
  • Instalacja niezbędnego oprogramowania, zależności, wersje oprogramowania itp.
  • przygotowanie systemu zarządzającego
  • konfiguracja klientów (generowanie kluczy uwierzytelniających, konfiguracja serwisu sshd, konfiguracja uprawnień systemowych)
  • przygotowanie plików konfiguracyjnych
  • najlepsze praktyki przy budowie pliku inventory
  • dynamic inventory
  • sprawdzanie poprawności działania środowiska, połączenia z klientami itp.
 3. Praca z głównymi modułami w typowych zadaniach administracyjnych:
  • Zarządzanie oprogramowaniem oraz repozytoriami
  • Zarządzanie grupami, użytkownikami w systemie
   •  zarządzanie prawami dostępu
   •  praca z filesystemem
   •  konfiguracja firewalla
   •  zarządzanie serwisami w systemie
   •  konfiguracja dyskami i partycjami lokalnymi (m.in. LVM)
   •  archiwizacja, backupy itp.
   •  zarządzanie plikami i ich kontentem (szczególnie pliki konfiguracyjne systemu)
   •  konfiguracja SELinux
   •  planowanie zadań w systemie (crond)
 4. Praca ze skryptami
  • przygotowanie skryptu na potrzeby automatyzacji
  • posługiwanie się skryptami w procesie automatyzacji pracy środowiska
 5. Ansible playbooks
  • charakterystyka języka YAML
  • sprawdzanie poprawności składni, wykrywanie błędów
  • przygotowanie edytora pod kątem pracy z językiem YAML
  • importowanie zewnętrznych playbooków, tasków, zmiennych itp.
  • optymalizacja oraz udoskonalanie istniejących playbooków
  • przechwytywanie błędów
  • praca ze zmiennymi
  • wykorzystywanie warunków w playbookach
  • sterowanie wykonaniem poszczególnych playów
  • wykorzystanie handlers
 6. Ansible roles
  • Budowa ansible roles
  • tworzenie roli
  • wykorzystywanie własnych roli w automatyzacji serwerów
  • skuteczne wyszukiwanie roles w Ansible Galaxy
 7. Zaawansowane aspekty Ansible:
  • zabezpieczanie playbooków i pozostałych komponentów (np. plików ze zmiennymi) za pomocą Ansible Vault
  • wykorzystanie templates jinja2
  • struktury sterujące w jinja2
  • logowanie zdarzeń Ansible
  • rozwiązywanie problemów
  • sprawdzanie poprawności składni playbooków
  • walidacja poprawności wykonania playbooków
  • paralelizm, pipelining
  • przyśpieszanie działania Ansible