Pobierz kartę szkolenia

Osobista odpowiedzialność członków zarządu i osób trzecich za zobowiązania spółki

kod szkolenia: PFK P / OOCZ

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
750,00 PLN 922,50 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla członków zarządu, wspólników spółek osobowych oraz osób zajmujących się finansami w firmach.

Dowiesz się, kiedy Ty, Twoja rodzina lub osoby trzecie mogą odpowiadać za zobowiązania spółki, w tym zobowiązania publicznoprawne.

Dowiesz się, jakie działania i w jakim czasie należy podejmować, aby wyeliminować albo znacząco ograniczyć ryzyko odpowiedzialności

Wyjaśnimy, co kryje się pod pojęciem uzasadnionego ryzyka gospodarczego (Business Judgement Rule) i kiedy możesz się na to powołać, aby wyłączyć swoją odpowiedzialność

Opowiemy, czy dzielenie się obowiązkami w ramach zarządu wpływa na odpowiedzialność jej poszczególnych członków i czy brak znajomości zasad rachunkowości ma znaczenie pod kątem odpowiedzialności

W ramach szkolenia pokażemy konkretne rozwiązania poprawiającą Twoją sytuacje pod kątem osobistej odpowiedzialności

Szkolenie poprowadzi przez wszystkie najważniejsze rodzaje odpowiedzialności, w tym na gruncie prawa handlowego, podatkowego, cywilnego, karno-skarbowego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, czy zamówień publicznych.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • szkolenie – język polski
 • materiały – język polski

I. O odpowiedzialności członków zarządu, rodziny i osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki (i inne należności publicznoprawne), czyli:

 1. Za co można odpowiadać
 2. Jak długo ponosi się ryzyko
 3. Jak się uchronić przed osobistą odpowiedzialnością i czy zawsze jest to możliwe
 4. Przykłady z życia wzięte

II. O odpowiedzialności członków zarządu wobec kontrahentów

 1. Kiedy wystąpi ryzyko poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 2. Jak długo trwa odpowiedzialność
 3. Jakie podejmować czynności, aby nie ryzykować osobistym majątkiem
 4. Przykłady z życia wzięte

III. O odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki i jej właścicieli

 1. Za które działania można ponieść odpowiedzialność
 2. Jak długo ona trwa
 3. Jak się przed nią uchronić
 4. Co daje absolutorium od właścicieli
 5. Przykłady z życia wzięte

IV. O innych rodzajach odpowiedzialności (prawo pracy, karno-skarbowa, przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych)

 1. Kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na gruncie innych ustaw
 2. Jak minimalizować ryzyko i czy same odpowiednie procedury i regulaminy wystarczą
 3. Przykłady z życia wzięte

V. Podsumowanie oraz sesja pytań i odpowiedzi