Pobierz kartę szkolenia

Mentoring w IT

kod szkolenia: HR-IT-ZZ / MwIT_DL_2d

Pakiety e-learning

Praca w branży IT wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kompetencji pracowników. Jednym z najskuteczniejszych sposobów nauki jest nabywanie umiejętności w realnych działaniach przy wsparciu bardziej doświadczonego współpracownika. Ale co zrobić, aby proces uczenia był skuteczny? Nie każdy pracownik ma przecież naturalne predyspozycje do nauczania innych, co prowadzi często do frustracji, poczucia straty czasu i braku sensu działań u obu stron.

Odpowiedzią na te wyzwania może być nasz program szkoleniowy „Mentoring w IT”, podczas którego pokażemy menedżerom jak zaprojektować proces mentoringowy w dziale lub firmie, przygotujemy pracowników IT do pełnienia roli mentora oraz będziemy ich wspierać w tej roli podczas okresu treningowego.

 • Chcesz zostać mentorem i dzielić się z innymi swoją wiedzą?
 • Chcesz pokazać swoje kompetencje eksperckie mniej doświadczonym kolegom i koleżankom z branży IT?
 • Chcesz się dowiedzieć, co jest najważniejsze w uczeniu innych?
 • Może musisz wdrażać młodszych pracowników i nie wiesz jak się za to zabrać lub nie czujesz się w tym najlepiej?

Jeśli tak, to nasze szkolenie może być dla Ciebie bardzo pomocne!

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane do pracowników działów i zespołów IT.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Będzie świadom podstaw działania mózgu i procesów poznawczych
 • Będzie rozumiał znaczenie różnic osobowościowych w procesie uczenia się
 • Będzie świadom własnego typu osobowości oraz wynikających z niego tendencji w sposobie myślenia, działania i budowania relacji z innymi
 • Będzie potrafił wykorzystywać cykl  efektywności w mentoringu
 • Będzie znał sposów prowadzenia rozmów mentoringowych i wykorzystania ich w praktyce
 • Będzie potrafił pracować na własnych przykładach i analizowanie ich w grupie

 

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • szkolenie – język polski
 • materiały – język polski

Dzień 1

 • Programy mentoringowe w IT
 • Mentor, czyli kto?
 • Podstawy uczenia się. Działanie mózgu – w jaki sposób uczymy się i kiedy uczenie się jest efektywne
 • Mózg trójdzielny, czyli dlaczego stres nas blokuje i odbiera możliwość logicznego myślenia oraz jak sobie z tym    radzić
 • Cykl efektywności w działaniu, czyli jak podnosić efektywność funkcjonowania osoby w organizacji
 • Typy osobowości i ich wpływ na codzienne działanie – jak uczyć, żeby coś się zmieniło  (test autodiagnostyczny z omówieniem)

Dzień 2

 • Pojęcie mapy psychologicznej, czyli o tym, dlaczego różni ludzie interpretują różnie tę samą sytuację
 • Kontraktowanie, czyli jak umawiać się z innymi, żeby osiągać wspólne cele
 • Jak prowadzić skuteczne rozmowy mentoringowe – ćwiczenia i symulacje
 • Wartość motywacyjna komunikatów, czyli co mówić a czego nie, żeby zaangażować swojego podopiecznego
 • Osoba mentora a skuteczność mentoringu
 • Różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn – jak ten sam komunikat może być różnie rozumiany