Pobierz kartę szkolenia

Komunikacja menedżera z zespołem

kod szkolenia: HR-PM-K / KMzZ_2

Pakiety e-learning

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.” Hans Georg Gadamer

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  02.09 02.09 03.09 03.09
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
1 300,00 PLN 1 599,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do menedżerów i liderów zespołów oraz kierowników działów.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi skutecznie komunikować się z zespołem.
 • Potrafi skutecznie przekazywać konstruktywną informację zwrotną.
 • Potrafi skutecznie zarządzać różnorodnością typów preferencji w komunikacji.
 • Potrafi radzić sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu, jak i w kontakcie z innymi działami organizacji.

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Realna ocena zmiany postaw jest możliwa w miejscu pracy uczestników.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1. Komunikacja menedżera z zespołem

 • Typologia temperamentów
 • Wpływ stylu komunikacji na jakość komunikacji
 • Potencjalne obszary konfliktowe w komunikacji z osobą o odmiennym stylu komunikowania się

2. Przepływ informacji w zespole

 • Gra menedżerska – przepływ informacji w strukturach sformalizowanych
 • Szumy i błędy w komunikacji kaskadowej
 • Wąskie gardła w komunikacji pomiędzy menedżerem, a zespołem
 • Specyfika spotkań indywidualnych oraz zespołowych

3. Informacja zwrotna w pracy menedżera

 • Umiejętność budowania „komunikatu JA”
 • Modele informacji zwrotnej
 • Umiejętność oddzielania faktów od opinii – podstawa dobrej komunikacji
 • Informacja zwrotna oceniająca, motywująca, delegująca oraz rozliczanie efektów pracy

4. Cykl komunikacji w zarządzaniu

 • Dokładne zdefiniowanie celu – metodologia SMART
 • Rozmowa planująca
 • Rozmowy monitorująca
 • Rozmowa podsumowująca / oceniająca

5. Sytuacje trudne w rozmowie z pracownikiem

 • Rozmowa motywująca RPO – Rozmowa Przekazująca Odpowiedzialność
 • Rodzaje rozmów dyscyplinujących
 • Sytuacje trudne, z którymi menedżer może spotkać się w komunikacji z zespołem oraz sposoby radzenia sobie z nimi

6. Podsumowanie warsztatu

 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy.