Pobierz kartę szkolenia

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

kod szkolenia: HR-PM-RK / RozKonflik

Pakiety e-learning

„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” - Henry Ford

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  11.09 12.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  28.10 29.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do menedżerów zespołów, kierowników działów i liderów.

 

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi identyfikować źródła oraz stopnie konfliktu
 • Potrafi profesjonalnie zarządzać procesem rozwiązania konfliktu
 • Potrafi dopasować styl działania w sytuacji konfliktowej w zależności od zaistniałego problemu
 • Potrafi przekształcić sytuację konfliktową w szansę do budowania dobrych relacji z członkami zespołu

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Realna ocena zmiany postaw jest możliwa w miejscu pracy uczestników.

Nie jest wymagane

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

1. Wszechobecny konflikt

 • Pogłębienie wiedzy uczestników w obszarach:
 • Natury konfliktu
 • Strategii rywalizacji i kooperacji w sytuacji konfliktowej
 • Stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

2. Analiza sytuacji

 • Metodologia analizy sytuacji konfliktowych
 • Koło konfliktu Moora i jego zastosowanie
 • Konflikty negocjowalne i nienegocjowalne

3.Strategia w sytuacji konfliktowej

 • Reakcje na sytuację konfliktogenną
 • Zjawiska psychologiczne pojawiające się w konflikcie
 • Strategie komunikacji w konflikcie
 • Diagnoza stylu rozwiązywania konfliktu

4. Emocje w konflikcie

 • Doświadczenie różnych reakcji na konflikt w zakresie emocji
 • Metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami

5. Rozwiązanie konfliktu

 • Destrukcyjny wpływ długotrwałego konfliktu na efektywność pracy zespołu
 • Model czterech faz wychodzenia z konfliktu (wg S. Coleman i E. Rider)

6. Prowadzenie skutecznych spotkań w sytuacjach konfliktowych

 • Model IPS (Innovative Problem Solving)
 • Elementy mediacji
 • Zarządzanie konfliktem w zespole jako narzędzie podnoszące efektywność i wspierające innowacyjność
 • Konflikt destrukcyjny i konstruktywny

7. Podsumowanie warsztatu

 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy