Pobierz kartę szkolenia

Umowy IT w pigułce – tworzenie i negocjowanie umów wdrożeniowych

kod szkolenia: PFK LIC.IT / neg

Pakiety e-learning

Podpisanie umowy – to zwykle sukces, przynajmniej takie są oczekiwania obu storn. Przy czym stworzenie i wypracowanie takich zapisów by były korzystne i jasne dla obu stron, wymaga dużego zaangażowania czasu oraz osób, gdyż – „korzyść” w zależności od strony może być inna. Poniższe szkolenie pomaga w uporządkowaniu kluczowych etapów umowy. Zwracamy uwagę na najważniejsze zapisy umowy i omawiamy je w oparciu o przykłady, tak aby Uczestnicy byli przygotowani na różne sytuacje, które mogą wystąpić przy transakcjach dotyczących systemów IT.

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  6h|  13.09
1 200,00 PLN + 23% VAT (1 476,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
1 200,00 PLN 1 476,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w negocjowaniu umów zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Skierowane jest głównie do przedsiębiorców, kierowników projektów informatycznych (wyższego i średniego szczebla), managerów odpowiedzialnych w firmach IT za negocjacje i realizację umów informatycznych, informatyków i osób biorących udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu informatycznego, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką umów IT. Wykształcenie prawne nie jest wymagane.

 • Umiejętność wypracowania korzystnej umowy wdrożeniowej.
 • Poznanie i zrozumienie najważniejszych postanowień zawartych w umowach wdrożeniowych oraz umiejętność oceny ich praktycznych skutków.
 • Poznanie przykładowych rozwiązań dot. najczęściej spotykanych spornych obszarów pojawiających się na etapie negocjowania umów wdrożeniowych. 
 • Wiedza o tym na co zwrócić szczególną uwagę negocjując oraz zawierając umowę wdrożeniową.

Nie jest wymagane.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Przedmiot umowy – czyli jakie są potrzeby zamawiającego? w jaki sposób strony chcą pracować, konsekwencje dokonanego wyboru, charakter prawny umów IT, opis przedmiotu umowy.
 2. Organizacja pracy w projekcie – plan komunikacji, opis ról w projekcie i zakres umocowania poszczególnych osób, zarządzanie zmianą, prace dodatkowe, audyt, kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców, obowiązek współdziałania zamawiającego.
 3. Odbiory – weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji), procedury odbioru.
 4. Modele rozliczeń – fixed price, T&M, modele mieszane.
 5. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez strony umowy, kary umowne – ogólne zasady odpowiedzialności, rozszerzenie odpowiedzialności, limitowanie odpowiedzialności, kary umowne – rodzaje, charakterystyka, cel.
 6. Gwarancja – treść zobowiązania gwarancyjnego, gwarancja czy rękojmia, dług technologiczny, zasady autoryzacji, gwarancja a umowa utrzymaniowa.
 7. Prawa autorskie – co jest utworem, współtwórczość, utwór pracowniczy, skuteczne przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencja (modele, zakres licencji, możliwość wypowiedzenia), oprogramowanie dedykowana a standardowe, open source, najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT.
 8. Kwestia uregulowań związanych z korzystaniem z zasobów tzw. „chmurowych” w ramach potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy – zarys zagadnienia.
 9. Poufność i ochrona danych – klauzule poufności, RODO – zarys zagadnienia, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji zamawiającego, zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego.
 10. Zakończenie współpracy – odstąpienie czy wypowiedzenie, exit plan.
 11. Najczęstsze modele współpracy: waterfall, T & M, Agile – plusy i minusy każdego z modeli, najczęściej popełniane błędy.