Pobierz kartę szkolenia

Efektywny proces sprzedażowy i techniki sprzedaży

kod szkolenia: HR-PS-TS / TechnSprz

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Celem szkolenia jest:

 • Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży.
 • Zapoznanie z procesem sprzedaży.
 • Nauka rozwijania profesjonalnych postaw handlowych.
 • Wsparcie w skutecznym zarządzaniu procesem sprzedaży.
 • Nauka pozyskiwania  nowych klientów.
 • Dostarczenie technik i narzędzi skutecznego zdobywania nowych rynków.
 • Zapoznanie z metodami budowania relacji z klientem.

 

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Zna etapy procesu sprzedaży i potrafi się po nich elastycznie poruszać.
 • Potrafi zadbać o relacje z klientem na każdym etapie procesu sprzedaży.
 • Umie spojrzeć na sprzedawany produkt oczami klienta i prowadzić rozmowę w oparciu o jego potrzeby.
 • Umie ujawniać zastrzeżenia klienta i prawidłowo na nie reagować.
 • Zna kilkanaście sposobów zamknięcia sprzedaży i potrafi dopasować kilka do konkretnego klienta.
 • Widzi i rozumie potrzebę prowadzenia sprzedaży w sposób relacyjny.
 • Potrafi kontynuować sprzedaż i budować relacje z klientem.

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Pomiar głębokości zmiany w postawach jest możliwy w miejscu pracy uczestników.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Czym jest proces sprzedaży i po co zabierać w tę drogę Klienta?
  • Czym jest sprzedaż relacyjna?
  • Weryfikacja wiedzy uczestników odnośnie procesu sprzedaży i jego etapów.
  • Kluczowe zasady handlowca na każdym z etapów – od słuchania do aktywnej komunikacji.
 2. Sukces zaczyna się od dobrego przygotowania
  • Określenie wpływu przygotowania się handlowca na efektywność procesu sprzedaży.
  • Ustalenie zasad efektywnego przygotowanie się do pierwszego i kolejnego kontaktu z klientem.
  • Wyznaczanie celów handlowych.
 3. Otwarcie sprzedaży czyli nawiązywanie kontaktu z klientem
  • Nazwanie barier komunikacyjnych.
  • Uświadomienie ile kosztuje niechęć do rozmów.
  • Określenie jak poradzić sobie z barierami wewnętrznymi handlowca do umawiania spotkań przez telefon.
  • Zaplanowanie rozmowy i spotkania z klientem.
  • Umawianie pierwszego spotkania z klientem.
  • Otwieranie spotkania z klientem.
 4. Psychologia sprzedaży
  • Dlaczego ludzie kupują – koncepcja czarnej skrzynki.
  • Co ludzie tak naprawdę kupują?
  • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzje zakupowe klientów.
  • Sprzedaż dostosowana do osobowości nabywcy.
  • Jaki wpływ na relacje z klientem ma typ osobowości handlowca?
 5. Klucz do sukcesu: określanie i odpowiadanie na istotne potrzeby skłaniające do zakupu
  • Określenie potrzeb klientów – jakich zasad warto przestrzegać i narzędzia, jakie warto stosować.
  • Zaspokajanie potrzeb klienta techniką sprzedaży CZK.
  • Stosowanie zamknięcia próbnego – znakomity sposób na poznanie potrzeb klienta
  • Prezentowanie oferty – sekwencja SELL.
 6. Klient prowadzi na manowce – zastrzeżenia jawne i ukryte. Jak je ujawniać i rozbijać?
  • Czym są zastrzeżenia i dlaczego klient je zgłasza.
  • Na jakich etapach mogą pojawić się zastrzeżenia i obiekcje klienta.
  • Zapoznanie się z różnymi typami zastrzeżeń i obiekcji.
  • Stosowanie wybranych metod ujawniania zastrzeżeń i obiekcji.
  • Trenowanie proaktywnej postawy w momencie pojawienia się zastrzeżeń i obiekcji.
  • Wyposażenie w narzędzia rozbijania zastrzeżeń i obiekcji klienta, w tym m.in. zamiany na pozytyw.
  • Stosowanie sekwencji uchylania zastrzeżeń i zamknięcia próbnego.
 7. Zamknięcie sprzedaży to początek relacji
  • Sygnały zakupu w procesie sprzedaży
  • Czego wymaga skuteczne zamykanie sprzedaży.
  • Trudności w zamykaniu sprzedaży – jak zamykać sprzedaż pod ostrzałem?
  • Zastosowanie wybranych technik zamykania sprzedaży.
  • Wpływ zamknięcia sprzedaży na relację z klientem.
 8. Efektywność handlowca
  • Wpływ postawy i przekonań handlowca na efektywność działań sprzedażowych.
  • Znaczenie analizy podejmowanych działań sprzedażowych.
  • Metody efektywnego sposobu zarządzanie swoim czasem pracy.
  • Sposoby na „dziurawe wiadro z klientami” i szukanie potencjalnych klientów.
  • Znaczenie etyki w relacjach z klientem.
 9. Podsumowanie i plan wdrożenia nowej wiedzy
  • Podsumowanie kluczowych elementów warsztatu.
  • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy.