Pobierz kartę szkolenia

AI w mojej firmie - Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

kod szkolenia: AI_FIRMA / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Szkolenie z dziedziny 'inteligencji sztucznej w moim przedsiębiorstwie' jest programem szkoleniowym, którego zamierzeniem jest pomoc w zrozumieniu oraz skutecznym wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji w kontekście organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w różnych sferach aktywności firmy, takich jak przetwarzanie danych, automatyzacja procesów, rozwój produktów i usług, a także spersonalizowane interakcje z klientami.

Głównym celem szkolenia 'AI w moim przedsiębiorstwie' jest wzmacnianie świadomości uczestników w zakresie potencjału sztucznej inteligencji oraz umożliwienie im pozyskania praktycznych narzędzi i technik, które przyczynią się do skutecznego wdrożenia tej technologii w ich organizacji. Trening obejmuje zarówno aspekty teoretyczne dotyczące sztucznej inteligencji, takie jak etyka rozwiązań, bezpieczeństwo i aspekty prawne, jak i praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz omówienie najlepszych praktyk związanych z wdrożeniem AI w firmie.

Szkolenie to może być szczególnie cenny dla kadry zarządzającej, specjalistów IT, analityków danych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych wykorzystaniem potencjału sztucznej inteligencji w swojej pracy. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli doskonale zrozumieć i wykorzystać korzyści płynące z AI, co przyczyni się do zwiększenia innowacyjności, efektywności i konkurencyjności firmy.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  04.07 05.07
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  20.08 21.08
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.12 06.12
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
2 200,00 PLN 2 706,00 PLN brutto

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Uczestnikiem może być również osoba aspirująca na stanowisko menadżerskie lub kierownicze.

Korzyści dla organizacji:

 • Wprowadzenie nowych perspektyw: Trening umożliwi przedsiębiorstwu wprowadzenie sztucznej inteligencji do swojej działalności, co otworzy nowe horyzonty rozwoju i nowatorskich rozwiązań.
 • Poprawa wydajności i osiąganie lepszych rezultatów: Dzięki szkoleniu, organizacja będzie w stanie wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w celu zwiększenia efektywności swoich działań. Automatyzacja rutynowych zadań, analiza danych oraz wykorzystanie zaawansowanych algorytmów umożliwią lepsze zagospodarowanie zasobów, podejmowanie trafniejszych decyzji i osiąganie wyższych rezultatów biznesowych.
 • Doskonalenie obsługi klienta i personalizacja: Sztuczna inteligencja umożliwi organizacji lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz dostarczanie bardziej spersonalizowanych rozwiązań. Wykorzystanie technologii AI w obszarze obsługi klienta, rekomendacji produktów czy spersonalizowanej komunikacji pozwoli na zwiększenie satysfakcji klientów i budowanie mocniejszych więzi.
 • Skuteczne zarządzanie informacjami: Trening umożliwi organizacji lepsze wykorzystanie zgromadzonych danych. Pracownicy będą w stanie efektywniej analizować i interpretować dane, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji. To z kolei przyczyni się do lepszego poznania rynku, trendów, preferencji klientów oraz podejmowania trafniejszych decyzji.
 • Zwiększenie innowacyjności i adaptacyjności do zmian: Dostęp do wiedzy i umiejętności z dziedziny sztucznej inteligencji pozwoli przedsiębiorstwu być bardziej innowacyjnym i elastycznym. Będzie łatwiej dostosowywać się do zmian na rynku i szybciej reagować na nowe możliwości oraz wyzwania. Trening przyczyni się do rozwinięcia kultury innowacyjności i elastyczności w organizacji.

Brak wymagań w zakresie posiadania specjalistycznej wiedzy

 • Szkolenie: polski

1.     Wykład

2.     Studium przypadku (Use Casy)

3.     Warsztaty

 1. Wprowadzenie do generacji treści za pomocą sztucznej inteligencji (AI):
  • Definicja i zastosowania AI do generowania treści przy wykorzystaniu AI.
  • Korzyści płynące z wykorzystania AI do tworzenia materiałów.
 2. Generowanie treści tekstowych za pomocą AI:
  • Omówienie technik generacji tekstu, takich jak ChatGPT, GPT-3 i inne.
  • Praktyczne porady dotyczące korzystania z narzędzi AI do tworzenia dowolnych materiałów tekstowych
 3. Generowanie treści wideo za pomocą AI:
  • Przykłady narzędzi AI do generacji treści wideo, takich jak generowanie animacji, automatyczny montaż wideo i automatyczne dubbingowanie.
  • Wskazówki dotyczące tworzenia atrakcyjnych treści wideo przy użyciu narzędzi AI.
 4. · Generowanie grafik i animacji za pomocą AI:
  • Omówienie narzędzi i technik generacji grafik i animacji przy wykorzystaniu AI.
  • Przykłady praktycznych zastosowań generacji grafik i animacji.
 5. Personalizacja i adaptacja wygenerowanych treści :
  • Wprowadzenie do personalizacji treści przy wykorzystaniu AI, takiej jak dostosowywanie treści do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.
 6. Etyka i wyzwania związane z generacją treści przy użyciu AI:
  • Omówienie kwestii etycznych związanych z wykorzystaniem AI do generacji materiałów
  • Identyfikacja potencjalnych wyzwań, takich jak jakość generowanych treści, uprzedzenia czy brak kreatywności.
 7. Strategia wdrożenia AI w organizacji:
  • Omówienie kluczowych kroków i procesów związanych z wdrażaniem AI w organizacji.
  • Tworzenie strategii AI, uwzględniając cele biznesowe, zasoby, budżet i harmonogram.
  • Zarządzanie zmianą w organizacji w kontekście wdrożenia sztucznej inteligencji.
 8. Analiza danych i uczenie maszynowe:
  • Wprowadzenie do analizy danych i uczenia maszynowego jako podstawowych elementów AI.
  • Omówienie różnych technik analizy danych i uczenia maszynowego, takich jak klasyfikacja, regresja, grupowanie i sieci neuronowe.
  • Przykłady praktycznych zastosowań analizy danych i uczenia maszynowego w biznesie.
 9. Bezpieczeństwo i ochrona danych w kontekście AI:
  • Omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych, prywatnością i ochroną danych w kontekście wykorzystania AI.
  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z AI.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące monitorowania i oceny skuteczności systemów AI.
 10. Przyszłość AI i trendy rozwoju:
  • Omówienie najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji.
  • Dyskusja na temat potencjalnych zmian i wyzwań, które mogą wpływać na przyszłość AI w biznesie.
  • Zainspirowanie uczestników do strategicznego i kreatywnego myślenia o wykorzystaniu AI w organizacji.

W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji, otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wyboru i wdrożenia narzędzi AI, a także zrozumieją etyczne i prawne aspekty związane z wykorzystaniem AI w biznesie.