Pobierz kartę szkolenia

Agile relacji - warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej i budowania autorytetu

kod szkolenia: HR-KK-RO-IE / AGR_1D

Współczesny, zmienny, niepewny i nieprzewidywalny świat wymaga od nas ciągłego podążania za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Potrzebujemy się nieustannie uczyć, nie tylko w zakresie nowych trendów technicznych lecz także w obszarze naszych kompetencji społecznych. Niezwykle cenna staje się umiejętność budowania autorytetu, poprzez odkrywanie wiedzy o sobie i innych osobach, z którymi współpracujemy.

Dzięki udziałowi w warsztatach poznasz skuteczne metody budowania autorytetu. Pogłębisz wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej. Zdobędziesz praktyczne umiejętności pozyskiwania wiedzy o sobie i innych oraz radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla każdego, kto planuje rozwinąć umiejętności inteligencji emocjonalnej:

 • zdobyć praktyczną wiedzę na temat podstaw inteligencji emocjonalnej wg koncepcji Daniela Golemana
 • zgłębienić metodologii budowania autorytetu w perspektywie krótko i długookresowej
 • poznać i przećwiczyć praktyczne narzędzia radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • inteligencji emocjonalnej i jej wpływie na relacje
 • narzędziach budowania autorytetu
 • sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych

NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej
 • stosowania metod budowania autorytetu
 • radzenia sobie w codziennych, trudniejszych sytuacjach

POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • budowaniem autorytetu
 • nawiązywaniem i utrzymywaniem skutecznych relacji biznesowych
 • radzeniem sobie ze stresem
 • efektywną realizacją zadań
 • samoświadomością i samokontrolą
 • współpracą w zespole

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

 • szkolenie – język polski
 • materiały – język polski

MODUŁ I.

Współczesne czasy a budowanie autorytetu

 • Świat VUCA i jego specyfika a metodologie Agile
 • Co dzieje się z autorytetami we współczesnym świecie
 • Najważniejsze kompetencje przyszłości
 • Czym jest budowanie mostów zamiast murów

MODUŁ II.

Inteligencja emocjonalna

 • Inteligencja racjonalna a emocjonalna (EQ);
 • Waga inteligencji emocjonalnej we współczesnym świecie- wyniki badań
 • Model inteligencji emocjonalnej według Daniela Golemana
 • Najważniejsze kompetencje EQ: samoświadomość, samokontrola i samoocena
 • Praktyczne metody rozwijania inteligencji emocjonalnej

MODUŁ III.

Techniki budowania autorytetu

 • Autentyczność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • Otwarta i rzetelna komunikacja
 • Zadawanie pytań i słuchanie; empowerment
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Akceptacja różnorodności

MODUŁ IV.

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie i usystematyzowanie najważniejszych zagadnień poruszonych w trakcie szkolenia
 • Stworzenie przez uczestników indywidualnego action planu w zakresie rozwoju EQ i budowania autorytetu

Metody szkoleniowe stosowane w trakcie szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Mini wykład
 • Film szkoleniowy
 • Dyskusja moderowana
 • Praca z formularzem
 • Praca w grupach i parach