Pobierz kartę szkolenia

Lean START - szkolenie podstawowe

kod szkolenia: ZP-LEAN / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Lean START ® szkolenie otwarte wprowadzające do optymalizacji procesów w obszarach produkcyjnych i usługowych.

training assurance
Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać i zrozumieć zasady Lean Manufacturing / Management oraz korzyści wynikające z wdrożenia technik „odchudzonego zarządzania”. Adresatami są zarówno pracownicy organizacji w których techniki Lean są znane jak i pracownicy firm, którzy planują wdrożenie optymalizacji procesów. Specjaliści, mistrzowie, kierownicy, liderzy, koordynatorzy – otrzymają porcję wiedzy, przykładów wdrożeń i ćwiczeń, które pozwolą im podjąć decyzję o doborze odpowiednich technik do przezwyciężenia problemów swojej organizacji.

Uczestnik, który ukończy szkolenie pozna zasady oraz strukturę funkcjonowania organizacji w kulturze LEAN Manufacturing/Management.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie, poprzez przykłady, ćwiczenie oraz wykład, poszczególnych elementów modelu LEAN, w sposób umożliwiający uczestnikowi podjęcie decyzji o doborze technik wdrożeniowych dla swojej organizacji.

Znajomość najlepszych LEAN standardów zarządzania firmami produkcyjnymi oraz usługowymi pozwoli, zarówno uczestnikowi jak i jego organizacji zadbać o rozwój swoich standardów pracy. Kluczowym aspektem zarządzania LEAN jest umiejętność identyfikacji marnotrawstwa. Środkami służącymi identyfikacji tzw. „procesów czerwonych” są techniki oraz kultura LEAN. O ile techniki są bardzo konkretnymi i sprawdzonymi sposobami zarządzania to kultura organizacji jest determinowana zachowaniem pracowników. Owe techniki LEAN w znaczącym stopniu wpływają na tworzenie kultury firmy co sprawia, że oba powyższe czynniki  – techniki LEAN i zachowania pracowników – uzupełniają się, tworząc skuteczne standardy pracy.

Poznanie technik LEAN Manufacturing / Management i ich kolejności wdrożenia uporządkuje oraz ułatwi pracę na każdym stanowisku – od operatora i specjalisty do koordynatora i kierownika.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Nauczysz się w jakim celu należy stosować poszczególne techniki Lean m.in. 5S, TPM, SMED, Kanban.
 • Poznasz kolejność wdrażania poszczególnych metod i zrozumiesz dlaczego ma to ogromne znaczenie.
 • Dowiesz się, jak tworzyć i utrzymywać atmosferę ciągłego doskonalenia Kaizen i współpracy.
 • Zaczniesz dostrzegać błędy i marnotrawstwa oraz będziesz w stanie dobrać odpowiednie sposoby do ich eliminacji.
 • Dowiesz się jak przekładać duże cele firmy na swój poziom organizacji przy użyciu modelu SQDC-PDCA oraz jak skorelować je z własnymi celami, aby osiągać jeszcze większą skuteczność w pracy.
 • Poznasz proste, sprawdzone i skuteczne metody rozwiązywania problemów.
 • Dowiesz jak poprawić standardy komunikacji wewnątrz własnego działu oraz poza nim.

Korzyści dla organizacji:

 • Kompleksowe spojrzenie na firmę poprzez uporządkowanie rozumienia LEAN wśród pracowników uczestniczących w szkoleniu.
 • Wytworzenie możliwości rozmawiania wspólnym językiem ciągłego doskonalenia procesów.
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich roli oraz możliwości tworzenia i doskonalenia najlepszych standardów pracy wewnątrz firmy.
 • Uzyskanie, jako organizacja, w oczach swoich klientów statusu firmy korzystającej z dorobku kultury LEAN i Toyota Production System co stanowi walor podnoszący konkurencyjność i wiarygodność firmy.
 • Zaszczepienie na grunt własnej firmy skutecznej i sprawdzonej kultury ciągłego doskonalenia, która będzie się rozprzestrzeniała wewnątrz firmy.
 • Możliwość wyłonienia liderów zmiany spośród angażujących się w projekty LEAN pracowników.
 • Wzrost umiejętności rozwiazywania problemów jakościowych.
 • Poprawa komunikacji i ułatwienie zarządzania.
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację celów firmy poprzez skoncentrowanie działań w obszarach: Safety, Quality, Delivery, Costs, People.
 • Wzrost wydajności pracy, poprawa jakości, redukcja kosztów jako rezultat wdrożenia projektów Lean Manufacturing / Lean Management.

Nie wymagane jest specjalne przygotowanie słuchaczy. Zarówno osoby mające doświadczenie w pracy z technikami i w kulturze Lean jak osoby dla których te zagadnienia są nowe, posiadają wystarczające kwalifikacje do pracy podczas szkolenia.

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: polski

 1. Założenia Lean Management  – od produkcji do usług

  • Motywacja do wdrożenia zmiany
  • Identyfikacja i typy marnotrawstwa (MUDA, MURI, MURA)
  • „7 +” rodzajów MUDA / wartość dodana procesu (VA vs. NVA)
  • VM (Visual Management) wszech technika LEAN
  • Dom Toyoty  i rola kultury organizacyjnej w LEAN
  • Bezpieczeństwo + Morale = Zespół
 2. Filar JIT –  od 5S do Kanban

  • 5S – stabilność przestrzeni – systemowe utrzymanie porządku
  • Praca Standaryzowana (SWS/SIP/OPL) – stabilność procesu
  • TWI i Skill Matrix – stabilność kwalifikacji – ocena i doskonalenie kompetencji
  • VSM  – mapowanie strumienia wartości i identyfikacja obszarów CI
  • OPF (One Piece Flow) – przepływ jednej sztuki
  • TAKT TIME – czas taktu
  • Heijunka – poziomowanie planowania
  • SMED – redukcja czasu przezbrojeń
  • Kanban  – autonomiczny system pull – redukcja zapasów i kosztów
 3. Filar JIDOKA – od Kaizen do Problem Solving

  • Kaizen – systemy sugestii pracowniczych
  • TPM  – stabilność parku maszynowego (OEE), rola SUR i operatorów
  • Problem Solving – techniki rozwiązywania problemów (BS, 5Why, Ishikawa)
  • Poka Yoke – eliminacja możliwości popełnienia błędu
  • Andon – systemowe sygnalizowanie awarii i błędów
 4. SQDC+P – dobór wskaźników doskonalenia (KPI)

  • Hoshin Kanri – taktyczne zarządzanie celami zespołu na każdym poziomie organizacji
  • PDCA  – cykl ciągłego doskonalenia