W związku z realizacją projektu
AKADEMIA ROZWOJU KADR
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Altkom Akademia S.A. zaprasza pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości do udziału w:

Szkoleniach z zakresu zarządzania projektami

ZAKRES SZKOLEŃ:
W ramach cyklu zostaną zrealizowane następujące szkolenia:

 • PRINCE2 Foundation
 • PRINCE2 Practitioner
 • PRINCE2 Agile Foundation
 • ITIL Foundation
 • AgilePM Foundation
 • AgileBA Foundation
 • Change Management Foundation
 • M_o_R Foundation
 • MSP Foundation
 • MoP Foundation
 • Project Management Professional
 • Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów,
 • Scrum Master
 • Scrum Product Owner
 • Scrum dla członków zespołów projektowych
 • Analiza biznesowa BABOK
 • Modelowanie procesów w BPMN
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design
 • Podstawy MS Project

Większość spośród powyżej wymienionych szkoleń zostanie zakończonych egzaminem certyfikującym.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Liczba miejsc: 219
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu.
 • Miejsce realizacji szkoleń: Warszawa
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Badanie kompetencji i analizę potrzeb związanych ze szkoleniem
 • Prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera
 • Materiały edukacyjne i materiały biurowo-szkoleniowe
 • W przypadku szkoleń certyfikujących (większość spośród wyżej wymienionych) – sesję egzaminacyjną oraz certyfikat dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu
 • Świadectwo ukończenia (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • Obiad i przerwy kawowe w ciągu dnia

Harmonogram realizacji szkoleń:

 • Change Managment Foundation: 29.06-01.07.2020
 • PRINCE2 Practitioner: 9-10.07.2020
 • ECDL Base : 13-17.07.2020
 • ECDL Base : 20-24.07.2020
 • ECDL Base : 27-31.07.2020
 • ECDL Base : 3-7.08.2020
 • ECDL Base : 10-14.08.2020
 • ITIL Foundation 13-15.07.2020
 • MOR Foundation 20-22.07.2020
 • Prince2 Foundation 27-29.07.2020
 • Analiza biznesowa BABOK – 03-06.08.2020

KONTAKTW przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź