Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie zmianą w duchu Agile - szkolenie online

kod szkolenia: HR-ZZ / ZZ_Agile_DL

Pakiety e-learning

„Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian,
z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.”

Jason Janings, Laurence Haughton

 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, liderów i kierowników

 

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi odróżnić klasyczne i zwinne podejście do zarządzania zmianą
 • Wie kiedy zastosować zwinne podejście w zarządzeniu zmianą
 • Potrafi zastosować cykl zwinnego zarządzania zmianą
 • Lepiej rozumie reakcje na zmianę u siebie i u współpracowników
 • Potrafi w sposób konstruktywny reagować na zmianę
 • Potrafi zbudzić motywację do zmiany
 • Potrafi zidentyfikować i usunąć bariery i opór wobec zmiany
 • Potrafi radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom konfliktowym pojawiających się podczas zmiany
 • Zna i umie wykorzystać narzędzie pomocne w zwinnym zarządzaniu zmianą

 

Nie jest wymagne

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

1. Jedno jest pewne – zmiana

 • Akronimy VUCA oraz BANI jako charakterystyka współczesnego świata biznesu
 • Czym jest zmiana i rodzaje zmian organizacyjnych
 • Zmiana jako poszukiwanie wartości biznesowej
 • Domeny Cynefin

2. Zwinność w zmianie

 • Przegląd klasycznych podejść do zmiany: model Lewina, 8 kroków Kottera, model Adkar
 • Filary podejścia Agile
 • Zwinność jako efektywne podejście do złożoności i niepewności
 • Cykl zwinnego zarządzania zmianą: wgląd, opcje, eksperymenty
 • Zwinne planowanie zmiany: iteracyjność i przyrostowość
 • Zarządzanie ludźmi w zmianie: samoorganizacja i empowerment
 • Agenci zmiany

3. Jak ludzie reagują na zmianę

 • Krzywa zmiany Satir i Kubler-Ross
 • Model SCARF
 • 5 barier wobec zmian i jak im przeciwdziałać

4. Efektywne taktyki radzenia sobie z oporem przed zmianą

 • Komunikacja w zmianie – co i jak komunikować
 • Włączanie – jak angażować do współpracy i współtworzenia zmiany
 • Ułatwianie i wsparcie – jak pomagać ludziom dostosować się do nowego
 • Negocjacje – jak minimalizować poczucie straty
 • Kooptacja i manipulacja – kiedy postawić na ryzyko
 • Przymus – kiedy nic innego nie działa

5. Przegląd narzędzi pomocnych w zwinnym zarządzaniu zmianą

 • Strategiczna Kanwa Zmiany
 • Expose w zmianie
 • Plan komunikacji i radiatory informacji
 • Analiza Pola Sił
 • Mapa zaangażowania, indeks zadowolenia, Health Check
 • Tablica eksperymentów
 • Retrospektywa

6. Podsumowanie

 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Wykorzystanie poznanej wiedzy i trenowanych umiejętności
 • Sporządzenia planu wdrożenia