Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w organizacji wg normy ISO 31000:2018

kod szkolenia: HR-ESG / ZR_ISO

Pakiety e-learning

Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z głównych obszarów zarządzania organizacją. Właściwe realizowany proces zarządzania ryzykiem powinien obejmować wszystkie poziomy i wszystkie procesy organizacji. Tym samy należy jednocześnie zarządzać ryzykiem strategicznym, operacyjnym, związanym z kapitałem ludzkim, BHP, środowiskowym, ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji. Zbiór najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem, jaką daje norma ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne jest podstawa efektywności tego procesu.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  24.10 25.10
1 800,00 PLN + 23% VAT (2 214,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 800,00 PLN
1 800,00 PLN 2 214,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do Top Managementu, a zwłaszcza CEO, CIO, CFO, CSO, CHRO oraz specjalistów, którzy są zaangażowani w zarządzanie ryzykiem w organizacji. 

Szkolenie pozwoli zrozumieć na czym polega skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym szczególnie zrozumieć zasady zarządzania ryzykiem i potrzebę iteracyjności tego procesu.   

Uczestnicy szkolenia poznają

 • terminy i definicje powszechnie wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem 
 • zasady zarządzania ryzykiem, strukturę ramową i proces zarządzania ryzykiem
  dopasowany do danej organizacji
 • ocenę ryzyka i szans,  przeglądy ryzyka i szans i doskonalenie zarządzania ryzkiem
  w każdej organizacji
 • zarządzanie ryzykiem integrujące różne obszary działalności organizacji – strategiczny, operacyjny, środowiskowy, BHP, HR itp.

dokumentację zarządzanie ryzykiem i szansami zgodnie z przyjętymi standardami

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień pierwszy

 1. Naukowe koncepcje zarządzania ryzykiem
 • koncepcja negatywna
 • koncepcja neutralna
 1. Główne rodzaje ryzyka w organizacji:
 • ryzyko strategiczne
 • ryzyko operacyjne
 • inne, specyficzne ryzyka wynikające z wdrożonych systemów zarządzania:

– ryzyko wynikające z aspektów środowiskowych

– ryzyko inne niż ryzyko BHP, ale mające wpływ na wyniki SZ BHP

– ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ceberbezpieczeństwem

 1. Szansa i jej rola w zarządzaniu ryzykiem
 • identyfikacja szans
 • wykorzystanie szans
 1. Norma ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem Wytyczne,
 2. Norma ISO 31010:2020 Zarządzanie ryzykiem Techniki oceny ryzyka

 

Dzień drugi

 

 1. Model zarządzania ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania wg ISO 31000:2018
 • analiza kontekstu organizacji
 • ocena ryzyka: identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ewaluacja ryzyka
 • konsultacje i komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 • strategie postępowania z ryzykiem
 • przegląd i monitorowanie ryzyka
 1. Generowanie szans i wykorzystywanie szans w zintegrowanym systemie zarządzania
 2. Ciągłe doskonalenie zarządzania ryzykiem
 3. Warsztaty zarządzania ryzykiem oparte o case study (fikcyjna organizacja wymagająca wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem)
 4. Podsumowanie szkolenia