Pobierz kartę szkolenia

TOGAF® Workshop for Practitioners (Level 1&2) - formuła Distance Learning

kod szkolenia: TG0102 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  06.08 07.08 08.08 09.08
5 500,00 PLN + 23% VAT (6 765,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  15.10 16.10 17.10 18.10
5 500,00 PLN + 23% VAT (6 765,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  10.12 11.12 12.12 13.12
5 500,00 PLN + 23% VAT (6 765,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 500,00 PLN
5 500,00 PLN 6 765,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć szczegółową wiedzę na temat standardu ram architektonicznych TOGAF® 9.2 lub będą brały czynny udział w procesie architektonicznym. W tej grupie można wyszczególnić architektów korporacyjnych i domenowych oraz osoby odpowiedzialne za ład architektoniczny lub programy transformacji cyfrowej w organizacji.

Szkolenie TOGAF® Workshop for Practitioners (Level 1&2) pokrywa w pełni zestaw zagadnień zdefiniowany przez The Open Group w sylabusie, dostarczając niezbędnej wiedzy, wymaganej do ubiegania się o certyfikat TOGAF® 9 Certified. Ukończenie szkolenia pozwoli na dobre przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.

Szkolenie pozwala również poznać szczegółowo koncepty i słownictwo stosowane w dziedzinie Architektury Korporacyjnej, niezbędne do zarządzania lub nadzorowania prac architektonicznych oraz do sprawnej komunikacji w ramach projektów architektonicznych i transformacyjnych z interesariuszami. Pozwala zatem na świadome i poprawne stosowanie tych konceptów w praktyce.

Altkom Akademia S.A. posiada prestiżowy status Gold Member w The Open Group. Nasi trenerzy biorą czynny udział w pracach nad rozwojem standardów oraz w projektach architektonicznych. Szkolenie stanowi przestrzeń do dzielenia się wiedzą – zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Szkolenie TOGAF® Workshop for Practitioners prowadzone przez Altkom Akademia S.A. jest akredytowane przez The Open Group.

Termin i miejsce egzaminu należy zamówić samodzielnie w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia vouchera w dowolnym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.

Uczestnictwo w szkoleniu: WAK – Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

 • TG-ARM – ArchiMate® Workshop for Practitioners
 • AKWP – Architektura Korporacyjna – warsztat praktyczny

W ramach oferty, uczestnik otrzymuje

 • 4-dniowe szkolenie z instruktorem w formule online
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Pakiet przykładowych pytań egzaminacyjnych

W cenę szkolenia wliczony jest voucher na egzamin TOGAF® 9 Combined Part 1 and Part 2

 • Termin i miejsce egzaminu należy zamówić samodzielnie w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia vouchera w dowolnym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.

 

 • Szkolenie: Polski
 • Materiały: Angielski
 • Egzamin: Angielski
 1. Wprowadzenie
  • Podstawowe koncepty Architektury Korporacyjnej
  • Główne koncepty standardu ram architektonicznych TOGAF® 9.2
 2. Metodyka Rozwoju Architektury
  • Wprowadzenie
  • Fazy Metodyki Rozwoju Architektury
   • Cele poszczególnych faz
   • Szczegółowe kroki wykonywane w ramach poszczególnych faz
   • Produkty wejściowe i wyjściowe z poszczególnych faz
   • Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji zadań w ramach poszczególnych faz
 3. Wskazówki dot. stosowania Metodyki Rozwoju Architektury
  • Sposoby iterowania w ramach cyklu Metodyki Rozwoju Architektury
  • Wymiarowanie prac architektonicznych
   • Poziomy szczegółowości
   • Partycjonowanie
  • Architektura SOA
  • Architektura bezpieczeństwa
   • Główne aspekty dot. architektury bezpieczeństwa i ryzyka
   • Produkty opisujące architekturę bezpieczeństwa w poszczególnych fazach cyklu Metodyki Rozwoju Architektury
 4. Techniki stosowane w ramach Metodyki Rozwoju Architektury
  • Pryncypia architektoniczne
  • Cele prac architektonicznych
  • Scenariusze biznesowe
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Analiza luk
  • Interoperacyjność
  • Planowanie oparte na zdolnościach
  • Techniki planowania migracji
  • Badanie gotowości organizacji do transformacji
  • Zarządzanie ryzykiem
 5. Produkty prac architektonicznych
  • Metamodel (zawartość podstawowa i rozszerzenia)
  • Typy produktów prac architektonicznych
  • Interesariusze, widoki i punkty widzenia
  • Produkty zakontraktowane
  • Artefakty
  • Komponenty
  • Wzorce architektoniczne
 6. Kontinuum Korporacyjne
  • Kontinuum Korporacyjne
  • Repozytorium Architektoniczne
 7. Modele Referencyjne
 8. Ramy zdolności architektonicznej
  • Ład architektoniczny
   • Model organizacyjny
   • Model koncepcyjny
   • Kontrakt architektoniczny
   • Badanie zgodności implementacji z zakontraktowanym opisem architektury
  • Umiejętności, role i odpowiedzialności w ramach Ładu Architektonicznego
   • Rada architektoniczna
  • Model dojrzałości architektury

 

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group