Pobierz kartę szkolenia

Wstęp do implementacji Dyrektywy CSRD i raportowania ESG

kod szkolenia: HR-ESG / CSRD_ESG

Pakiety e-learning

Dyrektywa CSRD jest nową regulacją Unii Europejskiej ukierunkowaną na wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Wymagania dyrektywy nakładają na większość firm działających na terenie UE konkretne działania dotyczące wpływu organizacji na środowisko naturalne, zarządzania społecznego i zarządzania organizacją. Wyniki tych działań muszą być ujawniane w raportach ESG, opracowanych wg jednolitych standardów raportowania, tzw. ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju).

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  14.10 15.10
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
1 700,00 PLN 2 091,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do Top Managementu, a zwłaszcza CEO, CIO, CFO, CSO, CHRO .oraz specjalistów, którzy mają za zadanie wprowadzić i realizować strategie zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz przygotować organizacje na raportowanie ESG, zgodne ze standardami ESRS. 

Szkolenie pozwoli zrozumieć jakie nowe wyzwania stoją przed organizacją objętą obowiązkiem raportowania ESG i co należy wdrożyć w procesy oceny skuteczności organizacji w odniesieniu do obowiązkowych ujawnień danych w raportach ESG.

Uczestnicy szkolenia poznają

 • podstawowe założenia dyrektywy SRD i wynikające z nich obowiązki
 • wymagania standardów raportowania ESRS
 • zakres danych i wskaźników koniecznych do ujawnienia w raporcie
 • kluczowe wymagania dotyczące zbierania danych w całym łańcuchu wartości
 • zasadę podwójnej istotności jako podstawy ustalania zakresu danych obowiązkowych do ujawniania
 • zasady ujawniania raportów ESG i ich zewnętrznej oceny
 • wymagania polskiego prawa implementującego wymagania dyrektywy CSRD i zasad raportowania wg ESRS

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Dzień pierwszy

 

 1. Dyrektywa CSRD – geneza, cele, założenia
 2. Ramy koncepcyjne wyjaśniające kluczowe zasady i koncepcje raportowania, tj.:
 3. Kategorie standardów ESRS, obszary sprawozdawczości i konwencje redakcyjne
 4. Jakościowe cechy informacji
 5. Podwójna istotność jako podstawa ujawniania informacji na temat zrównoważonego       rozwoju
 6. Należyta staranność́
 7. Łańcuch wartości
 8. Przygotowywanie i prezentacja informacji na temat zrównoważonego rozwoju
 9. Struktura oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju
 10. Powiązania z innymi częściami sprawozdawczości przedsiębiorstw i odpowiednimi informacjami

 

Dzień drugi

 

 1. Standardy środowiskowe – zakres ujawnień, wskaźniki
 2. ESRS E1 Zmiana klimatu
 3. ESRS E2 Zanieczyszczenie
 4. ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 5. ESRS E5 Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym
 6.      Standardy społeczne – zakres ujawnień, wskaźniki
 7. ESRS S1 Właśni pracownicy
 8. ESRS S2 Pracownicy w łańcuch wartości
 9. ESRS S3 Dotknięte społeczności
 10. ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 11. Standardy dotyczące ładu korporacyjnego – zakres ujawnień, wskaźniki
 12. ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej
 13. Polskie wymagania prawne implementujące dyrektywę CSRD i standardy ESRS
 14. Podsumowanie szkolenia