Pobierz kartę szkolenia

Symulacja biznesowa Flerow

kod szkolenia: ZP-SBFL / PL AA 1d

Pakiety e-learning

W trakcie trwania symulacji uczestnicy przejdą przez szereg zagadnień merytorycznych o rosnącym stopniu trudności. Symulacja została podzielona na tury z których każda podejmuje tematykę analizy procesów biznesowych na coraz wyższym poziomie zaawansowania, zgodnie z modelem dojrzałości procesowej. Przebieg symulacji zależny jest od poziomu zaawansowania grupy. Scenariusz nie zakłada przejścia przez każdą turę – w praktyce, im dalej uczestnicy zdołają dotrzeć, tym bardziej dojrzały proces udało im się zbudować.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Symulacja „Flerow” umożliwia uczestnikom empiryczne zapoznanie się z tematyką analizy procesów biznesowych. Kładziemy nacisk  na transformację organizacji ze struktury silosowej w matrycową oraz traktowanie procesu biznesowego jako zasobu, dzięki któremu organizacja może  sprawniej funkcjonować i  wkraczać w kolejne etapy rozwoju. Symulacja w dużym stopniu skupia się również na metodzie Lean Management. Trzon warsztatu stanowi cykl Demminga, wg którego odbywają się wszystkie aktywności podczas  dnia szkoleniowego.

„Flerow” przeznaczony jest dla:

 • Kadry zarządzającej;
 • Menedżerów średniego i niższego szczebla;
 • Osób odpowiedzialnych za analizę i optymalizację procesów biznesowych;
 • Analityków biznesowych;
 • Pracowników operacyjnych;
 • Pracowników działu rozwoju systemów informatycznych;
 • Członków zespołów oraz liderów.
 • Empiryczne zapoznanie się z zagadnieniami analizy procesów biznesowych oraz Lean Management.
 • Poznanie ewolucji organizacji ze struktury silosowej w matrycową oraz zagadnień z nią związanych.
 • Możliwość zidentyfikowania i poprawy elementów wpływających na efektywność biznesową organizacji.
 • Diagnoza postaw uczestników oraz fundamentów funkcjonowania organizacji

Podstawowa wiedza na temat zarządzania procesowego oraz funkcjonowania organizacji.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Tura 1
  • identyfikacja procesu
  • definicja procesu i projektu
  • procesy wsparcia
  • poznanie koncepcji KPI
  • opisywanie procesu
 2. Tura 2
  • analiza procesu
  • wprowadzenie zagadnień mapowania strumienia wartości oraz technologicznego kosztu wytworzenia
 3. Tura 3
  • usprawnianie procesów
  • procesy end-to-end
  • wpływ środowiska na funkcjonowanie procesów w organizacji
 4. Tura 4
  • optymalizacja procesów biznesowych
  • cykliczne usprawnianie