Pobierz kartę szkolenia

SOX Compliance

kod szkolenia: PFK SOX / Std

Pakiety e-learning

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  18.11 19.11
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane jest do wyższej i średniej kadry menedżerskiej finansów oraz analizy procesów biznesowych, do zainteresowanych tematyką zgodności z regulacjami SOX.

 • Wiedza od praktyka wdrażającego SOX po stronie klienta w dużej organizacji.
 • Praktyczne przykłady do natychmiastowego zastosowania w budowaniu wartości firmy poprzez ulepszanie procedur, regulaminów oraz kontroli.
 • Zapoznanie się z przykładami „złych praktyk” i ich konsekwencji dla wdrożenia SOX.
 • Nabycie umiejętności omijania pułapek niewłaściwego wdrożenia SOX w organizacji.

Ogólna wiedza menedżerska na temat procesów biznesowych w organizacji

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie do wdrożenia SOX
  • SOX a ład korporacyjny w Polsce i na świecie
  • Prawdy i mity na temat  SOX: czym jest wdrożenie SOX, kogo dotyczy i co praktycznie daje zgodność z SOX 
  • Zastosowanie modelu systemu kontroli wewnętrznej  COSO we wdrażaniu SOX
   • Środowisko kontroli wewnętrznej
   • Ocena ryzyka
   • Czynności kontrolne
   • Informacja i komunikacja
   • Monitorowanie i nadzór
  • Planowanie optymalnego wdrożenia SOX
  • Kontrole wewnętrzne na poziomie Spółki i procesów biznesowych
  • Znaczenie kontroli wewnętrznych dla zapewnienia prawidłowości sprawozdawczości finansowej
 2. Projektowanie i wdrożenie zgodnego z SOX systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową
  • Dokumentowanie systemu kontroli wewnętrznych nad sprawozdawczością finansową
  • Tworzenie macierzy ryzyk, map procesów i matryc kontroli wewnętrznych
  • Ocena  poprawności zaprojektowania kluczowych kontroli
  • Testy efektywności operacyjnej kluczowych kontroli w procesie atestacji SOX
  • Przygotowanie i realizacja planu naprawczego
  • Współpraca z konsultantami i audytorem w ramach wdrożenia i atestacji SOX
  • Główne wyzwania i problemy występujące w ramach wdrożenia  SOX.