Pobierz kartę szkolenia

Robotic Process Automation Foundation

kod szkolenia: RPA_FOUND / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  22.07 23.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  02.09 03.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  14.11 15.11
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  19.12 20.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Specjalistów IT chcących zdobyć wiedzę w zakresie automatyzacji procesów biznesowych w technologii RPA
 • Właścicieli procesów biznesowych, dla których zakładana jest ich automatyzacja
 • Pracowników działów i departamentów związanych z procesami biznesowymi w organizacji (w tym działów optymalizacji procesów biznesowych)
 • Kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w celu poznania technologii RPA i potencjalnego zastosowania jej w procesach biznesowych przedsiębiorstw.
 • Poznanie technologii Robotic Process Automation i możliwości jej zastosowania w procesach biznesowych przedsiębiorstw.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie wyboru i priorytetyzacji procesów poddawanych automatyzacji.
 • Przygotowanie Proof of Concept robotyzacji przedsiębiorstwa
 • Poznanie dobrych praktyk i wzorców projektowych RPA
 • Poznanie środowiska pracy developera RPA i budowa robota do ustalonych, podstawowych zastosowań

Brak

 • Szkolenie: polski
 1. Wstęp do Robotyzacji Procesów Biznesowych – RPA? 
 2. Przegląd istniejących na rynku rozwiązań technologii RPA
 3. Omówienie najlepszych praktyk tworzenia robotów na podstawie UiPath Best Practice Guide
 4. Sposoby identyfikacji procesów które mogą podlegać automatyzacji z wykorzystaniem robotów.
 5. Sposoby budowy business case by odpowiedzieć na pytanie czy dany proces warto automatyzować (oszacowanie kosztów i ewentualnych oszczędności).
 6. Jak przystąpić do procesu wdrożeniowego robota.
 7. Sposoby przeprowadzenia analizy procesu mającego być przedmiotem automatyzacji (w jaki sposób efektywnie pozyskiwać informacje od właściciela procesu).
 8. Case study związane z przeprowadzeniem analizy procesu do automatyzacji
 9. Implementacja robota
 10. Sposoby obsługi błędów i sytuacji nieprzewidzianych (w tym komunikacja z użytkownikiem)
 11. Sposoby zaprojektowania i przeprowadzenia testów robota
 12. Wdrożenie i utrzymywanie działającego robota
 13. Role w procesach związanych z RPA
 14. Skalowanie procesów opartych o RPA
 15. Wymogi bezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem RPA w organizacjach
 16. Przyszłość robotyzacji w szczególności integracja z AI 

Techniczne aspekty tworzenia robotów

 1. Zapoznanie ze środowiskiem pracy UiPath 
 2. Omówienie technik budowy robotów w UiPath 
 3. Omówienie poszczególnych elementów (aktywności) UiPath 
 4. Omówienie technik automatyzacji podstawowych interfejsów ( obraz i tekst ) web, desktop, PDF, Excel, Email
 5. Utworzenie prostego robota w UiPath
 6. Zapoznanie się z mechanizmami obsługi błędów w UiPath
 7. Logowanie przebiegu działania robota
 8. Omówienie sposobu tworzenia dokumentacji do robota
 9. Budowa farmy robotów w oparciu o UiPath Orchestratora – wsparcie UiPath dla zarządzania wieloma robotami