Pobierz kartę szkolenia

Planning and Administering SharePoint 2016

kod szkolenia: AA_20339-1 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20339-1
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do doświadczonych specjalistów IT, którzy są zainteresowani nauczeniem się:

 • instalowania,
 • konfigurowania,
 • wdrażania 
 • zarządzania instalacjami programu SharePoint 2016 w centrum danych lub w chmurze.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z planowaniem architektury informacyjnej, logicznej i fizycznej, wdrażaniem, konfiguracją, utrzymaniem i monitorowaniem środowiska SharePoint 2016.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają:

 • ponad rok praktycznego doświadczenia w zakresie planowania i utrzymywania SharePoint 
 • dwa lata doświadczenia w innych podstawowych technologiach, od których SharePoint zależy, w tym Windows Server 2012 R2 lub nowszy, Internetowe usługi informacyjne (IIS), Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy, usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) i usługi infrastruktury sieciowej.

 Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: MS 55234

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://(https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wprowadzenie  do SharePoint 2016

  • kluczowe komponenty wdrożenia
  • nowe funkcje SharePoint 2016
  • opcje wdrażania SharePoint 2016
 2. Projektowanie architektury informacyjnej

  • identyfikacja wymagań biznesowych
  • zrozumienie wymagań biznesowych
  • porządkowanie informacji w programie SharePoint 2016
  • planowanie wykrywalności
 3. Projektowanie architektury logicznej

  • omówienie architektury logicznej
  • dokumentowanie architektury logicznej
 4. Projektowanie architektury fizycznej

  • projektowanie komponentów fizycznych dla wdrożenia SharePoint
  • projektowanie komponentów wspierających
  • topologie farm SharePoint
  • mapowanie projektu architektury logicznej do architektury fizycznej
 5. Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2016

  • instalacja SharePoint 2016
  • instalacja i konfiguracja w oparciu o skrypty
  • konfiguracja ustawień farmy SharePoint 2016
 6. Tworzenie aplikacji web i zbioru witryn

  • tworzenie aplikacji web
  • konfiguracja aplikacji web
  • tworzenie i konfiguracja zbioru witryn
 7. Planowanie i konfiguracja aplikacji usługowych

  • wprowadzenie do architektury aplikacji usługowych
  • tworzenie i konfiguracja aplikacji usługowych
 8. Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zabezpieczenie treści

  • konfiguracja autoryzacji w SharePoint 2016
  • zarządzanie dostępem do zasobów
 9. Konfigurowanie uwierzytelniania w SharePoint 2016

  • przegląd uwierzytelnienia
  • konfiguracja federacji uwierzytelniania
  • uwierzytelnianie pomiędzy serwerami
 10. Bezpieczeństwo wdrażania SharePoint 2016

  • bezpieczeństwo platformy
  • konfiguracja bezpieczeństwa na poziomie farmy
 11. Zarządzanie taksonomią

  • zarządzanie typami zawartości
  • zrozumienie zarządzanych metadanych
  • konfiguracja usługi Managed Metadata Service
 12. Konfigurowanie profili użytkowników

  • konfiguracja User Profile Service Application
  • zarządzanie profilami użytkowników oraz grupami odbiorców
 13. Konfiguracja wyszukiwania

  • zrozumienie architektury Search Service Application
  • konfiguracja wyszukiwania w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie
 14. Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2016

  • monitorowanie środowiska SharePoint 2016
  • strojenie i optymalizacja środowiska SharePoint 2016
  • planowanie i konfiguracja buforowania
  • rozwiązywanie problemów