Pobierz kartę szkolenia

Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

kod szkolenia: AZ-120 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Promocja voucher

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  16.07 17.07 18.07 19.07
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  19.08 20.08 21.08 22.08
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  23.09 24.09 25.09 26.09
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  21.10 22.10 23.10 24.10
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  25.11 26.11 27.11 28.11
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  23.12 24.12 30.12 31.12
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
3 400,00 PLN 4 182,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do administratorów platformy Azure, którzy migrują rozwiązania SAP i zarządzają nimi na platformie Azure. Administratorzy platformy Azure zarządzają usługami w chmurze, które obejmują pamięć masową, funkcje sieciowe i funkcje chmury obliczeniowej, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują żądania użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i formułują zalecenia dotyczące korzystania z usług w celu uzyskania optymalnej wydajności i skali, a także zapewniania, wielkości, monitorowania i dostosowywania w razie potrzeby. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami. Administratorzy platformy Azure korzystają z portalu Azure, a gdy stają się bardziej biegli, używają programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia. Szkolenie będzie przydatne administratorom rozwiązań SAP, którzy planują migrację obciążeń do platformy Microsoft Azure.  Kurs obejmuje następujące zagadnienia związane z  wykorzystaniem zasobów platformy Azure:

 • wdrażanie i konfigurację maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych, kont magazynu i usługi Azure AD, która obejmuje wdrażanie i zarządzanie tożsamościami hybrydowymi
 • pojęcia, scenariusze, procedury i praktyczne laboratoria, czyli jak najlepiej zaplanować i wdrożyć migrację i działanie rozwiązania SAP na platformie Azure
 • wskazówki dotyczące subskrypcji, tworzenie i skalowanie maszyn wirtualnych, wdrażanie rozwiązań pamięci masowej, konfigurowanie sieci wirtualnej, tworzenie kopii zapasowych i udostępnianie danych, łączenie platform Azure i witryn lokalnych, zarządzanie ruchem sieciowym
 •  wdrażanie usługi Azure Active Directory, zabezpieczanie tożsamości i monitorowanie rozwiązań.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie migracji i  zarządzania SAP na platformie Azure. W tym zapoznanie się z:

 • Migracją SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver na platformę Azure
 • Wykorzystaniem Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager
 • Wykorzystaniem funkcji łączności międzylokacyjnej, w tym komunikacji równorzędnej VNet i połączeń VNet-to-VNet
 • Pracą w środowisku Azure Active Directory (AAD) i Azure AD Connect.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie AZ-120 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na:https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/AZ-120

Administratorzy i architekci rozwiązań Azure dla SAP powinni posiadać solidną wiedzę na temat aplikacji SAP, SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver, SAP BW, serwerów OS dla aplikacji SAP i baz danych. Przed przystąpieniem do tego kursu zaleca się, aby uczestnicy wcześniej wzięli udział w szkoleniu administratora Azure (AZ-103) lub Azure Solutions Architect (AZ-300), a także SAP HANA i Linux.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • podręcznik w formie elktronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

 1. Wprowadzenie:
  • Przegląd partnerstwa SAP i Microsoft
 2. Podstawy SAP na platformie Azure:
  • Obliczenia na platformie Azure
  • Magazyn Azure
  • Sieci Azure
  • SAP HANA dla platformy Azure (duże wystąpienia)
  • Usługi tożsamości
  • Zarządzanie i łatwość zarządzania
  • Usługi tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych
  • Usługi migracji.
 3. Certyfikowane oferty SAP na platformie Azure:
  • Ogólne wymagania wstępne – wsparcie SAP w środowiskach chmury publicznej
  • Opcje wdrażania platformy Azure dla obciążeń SAP
  • Wsparcie specyficznego produktu SAP dla platformy Azure
  • Obsługa systemu operacyjnego dla obciążeń platformy Azure dla SAP
  • Obsługa pamięci masowej dla platformy Azure dla obciążeń SAP
  • Obsługa sieci dla SAP
  • Obsługa baz danych dla SAP
  • Obsługa wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii dla SAP
  • Wymagania dotyczące monitorowania dla SAP
  • Laboratorium online: Implementowanie klastrowania systemu Linux na maszynach wirtualnych platformy Azure
  • Laboratorium online: Implementowanie klastrowania systemu Windows na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 4. SAP w architekturze Azure Reference:
  • SAP NetWeaver z AnyDB
  • SAP S4 HANA i SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 5. Planowanie wdrożenia rozwiązań SAP na platformie Azure:
  • Obliczenia, sieci i magazyn maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Wysoka dostępność maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Odzyskiwanie po awarii, zagadnienia dotyczące tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Monitorowanie maszyny wirtualnej platformy Azure
  • Bezpieczeństwo maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Uwierzytelnianie i kontrola dostępu maszyny wirtualnej platformy Azure.
 6. Planowanie migracji obciążeń SAP na platformę Azure:
  • Strategia migracji systemów SAP na Microsoft Azure i SAP
  • Lista kontrolna planowania i wdrażania obciążenia.
 7. Wdrażanie rozwiązań SAP opartych na VM:
  • Metodologia wdrażania maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Implementacja pojedynczej instancji (2 lub 3 warstwy)
  • Implementacji HA SAP NetWeaver z AnyDB na maszynach wirtualnych platformy Azure
  • Implementacji HA SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure
  • Konfigurowanie rozszerzenia monitorowania rozszerzonego Azure dla systemu SAP
  • Wdrażanie uwierzytelniania AD i Azure AD.
 8. Wdrażanie dużych instancji HANA (HLI):
  • Wdrażania dużych wystąpień HANA (HLI).
 9. Migracja obciążeń SAP na platformę Azure:
  • Opcje migracji
  • Metodologia DMO
  • Opcje migracji do chmury i migracji bardzo dużej bazy danych na platformę Azure
  • Laboratorium online: Implementacja architektury SAP na maszynach wirtualnych platformy Azure z systemem Linux
  • Laboratorium online: Implementacja architektury SAP na maszynach wirtualnych platformy Azure z systemem Windows.
 10. Utrzymanie SAP na platformie Azure:
  • Zdalne zarządzanie
  • Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie
  • Aktualizacja systemu operacyjnego i obciążenia
  • Skalowanie w pionie i poziomie oraz odzyskiwanie po awarii (DR).
 11. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów SAP na platformie Azure:
  • Monitorowanie maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Monitorowanie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia)
  • Integracja rozwiązań SAP z usługami chmurowymi Microsoft.