Pobierz kartę szkolenia

Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych

kod szkolenia: PFK LF / PI_2D

Pakiety e-learning

W  życiu każdej firmy jak i każdego z nas zdążają się sytuacje, kiedy zastanawiamy się czy podjąć decyzje o inwestycji czy też jej zaniechać.

Zapoznanie się z tematyką  oceny efektywności ekonomicznej  projektów inwestycyjnych, umożliwi  zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć inwestycji rzeczowych a uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i metody potrzebne do oceny inwestycji i podjęcia racjonalnej decyzji.

Nabyte umiejętności nie tylko pozwolą na ocenę projektów inwestycyjnych, pozwolą także na zapoznanie się uczestników z metodami strategicznego zarządzania kapitałem  w  przedsiębiorstwie.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  08.10 09.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie dedykowane do:

 • Dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, analityków finansowych, dyrektorów technicznych
 • Pracowników działów finansowo-księgowych
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie finansowych analiz projektów inwestycyjnych
 • Właścicieli firm
 • Wszystkich, którzy podejmują decyzje inwestycyjne lub mają na nie wpływ
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami finansowymi

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • potrafił stwierdzić czy rozpatrywany projekt inwestycyjny może być opłacalny czy tez nie.
 • miał wiedzę, jakie czynniki wpływają na ocenę efektywności projektu i na które może mieć wpływ
 • potrafił zmapować ryzyko projektu inwestycyjnego i jak zarządzać ryzykiem
 • znał tematykę zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • potrafił zinterpretować wyniki otrzymane z analizy ekonomicznej projektu
 • potrafił stosować narzędzia i metody służące do oceny efektywności projektów inwestycyjnych

podstawy wiedzy w obszarze finansów

 • szkolenie – język polski
 • materiały – język angielski

1. Cel i zasadność oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych –

 • Definicja celów analizy
 • Etapy analizy inwestycji i proces zarzadzania projektem inwestycyjnym
 • Analiza wykonalności
 • Analiza otoczenia
 • Analiza alternatywnych rozwiązań – strategie zarządzania zapasami
 • Decyzje inwestycyjne a strategia firmy.

2. Koszt kapitału i szacowanie przepływów pieniężnych

 • Koncepcja zmiennej wartości pieniądza w czasie  
 • Wartość przyszła (procent składany) – koncepcja i obliczanie
 • Wartość obecna (dyskonto) – koncepcja i obliczanie
 • Wycena kosztu kapitału  własnego i dłużnego – WACC
 • Estymacja przychodów i kosztów
 • Skutki przeszacowania i niedoszacowania przepływów

3. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Metody statyczne (Payback, Discounted Payback)
 • Metody dynamiczne (NPV, IRR)
 • Indeks rentowności – PI
 • Analiza scenariuszy

4. Analiza i zarządzanie ryzykiem przy ocenie projektów inwestycyjnych

 • Ryzyko inwestycyjne a niepewność
 • Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorców
 • Mapa ryzyka gospodarczego

5. Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych

 • Wartość rezydualna projektu
 • Ocena projektów inwestycyjnych o różnych horyzontach czasowych
 • Inflacja w ocenie projektów inwestycyjnych

6. Analiza i ocena projektu inwestycyjnego – case study