Pobierz kartę szkolenia

Mindfulness - uważne przywództwo i inteligencja emocjonalna

kod szkolenia: HR-MF / DL PL

Pakiety e-learning

We współczesnym świecie nasze życie kręci się w zawrotnym tempie, ponieważ egzystujemy w otoczeniu przesyconym informacją, niekończącymi się zmianami i stresem. Wobec tak dużego tępa, nadmiaru pracy i obowiązków trudno skupić uwagę na tym co ważne. Wirtualne warsztaty Mindfulness i opierająca się na nim inteligencja emocjonalna są okazją do zatrzymania się, wglądu w samego siebie i eksploracji naszych codziennych trudności oraz wyzwań. Zapoznamy się z naukowo potwierdzonymi technikami treningu mentalnego, które pomogą nam być bardziej wyciszonymi i skoncentrowanymi. Pogłębimy samoświadomość, rozwiniemy empatię i rezyliencję, a w konsekwencji wzmocnimy nasze umiejętności społeczne oraz przywódcze i zwiększymy poczucie spokoju, zadowolenia i satysfakcji. Szkolenie obejmuje elementy Search Inside Yourself - programu uważności zrodzonego w Google i oferowanego swoim pracownikom na całym świecie, a także praktyki z programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) - najbardziej rozpowszechnionego i popartego naukowo treningu uważności, stworzonego na University of Massachusetts, w którym uczestniczyły tysiące ludzi na całym świecie. Jest głęboko zakorzeniona we współczesnej neurobiologii oraz badaniach nad przywództwem i psychologią i jest prowadzona przez certyfikowanego nauczyciela Search Inside Yourself.
Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  19.09 20.09
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 500,00 PLN
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej wszystkich szczebli

 • Zdobycie wiedzy na temat  możliwości redukcji stresu i niepokoju.
 • Większa umiejętność skupienia i koncentracji i wewnętrznego spokoju.
 • Rosnąca rezyliencja, słabnący strach przed porażką.
 • Rosnąca samoświadomość, zdolność autoregulacji emocjonalnej i lepszego nawigowania wyzwań i trudności.
 • Rosnąca umiejętność unikania zachowań automatycznych, mogących powodować podejmowanie złych decyzji i szkodzących relacjom międzyludzkim.
 • Rozwój empatii i zrozumienia międzyludzkiego dla bardziej efektywnej współpracy i pracy zespołowej.
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej

Zalecamy udział w warsztacie w warunkach sprzyjających koncentracji

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

1. Mindfulness

 • Czym jest Mindfulness, dlaczego warto go rozwijać i w jakich kontekstach jest stosowany?
 • Dlaczego to działa? Neuronauka i przykłady badań, które potwierdzają skuteczność technik Mindfulness.
 • Mindfulness vs medytacja – jaka jest różnica?
 • Jak rozwijać naszą uważność: podstawowe praktyki Mindfulness? (praktyka skupionej uwagi, bodyscan, praktyka nieformalna/zintegrowana).
 • Mindfulness jako narzędzie do rozwoju inteligencji emocjonalnej (model Daniela Golemana).
 • Mindfulness w komunikacji międzyludzkiej.

2.Samoświadomość i zarządzanie samym sobą

 • Samoświadomość – czym jest, dlaczego jest ważna w roli lidera i jak ją rozwijać?
 • Emocje w procesie podejmowania decyzji.
 • Neuronauka regulacji emocjonalnej.
 • Od kompulsywności do wyboru: jak zarządzać wyzwalaczami emocjonalnymi i reagować na sytuację w najbardziej odpowiedni sposób.
 • Narzędzia do przezwyciężania uporczywych, trudnych emocji i szybszego otrząśnięcia się po niepowodzeniu.
 •  Mindfulness w komunikacji międzyludzkiej.

3.Rezyliencia i empatia

 • Rezyliencja: czym jest i jak ją rozwijać (model zasobów wewnętrznych).
 • Uprzedzenie negatywności i jak sobie z nim radzić.
 • Empatia: jej rola w budowaniu relacji międzyludzkich, w pracy zespołowej i w byciu liderem.
 • Co stoi na przeszkodzie empatii i jak zwiększać naszą zdolność do jej odczuwania?
 • Praktyki Mindfulness do rozwijania empatii.
 • Empatyczna komunikacja.

4. Mindful Leadership

 • Czym jest uważne przywództwo i wzory do naśladowania.
 • Intencje, wartości i integralność w roli leadera.
 • Zaufanie – czym jest i jak je budować wśród członków zespołu.
 • Przywództwo oparte na współodczuwaniu (i jak może nam pomóc w uniknięciu wypalenia empatycznego).
 • Podsumowanie, wskazówki i zasoby by rozwijać inteligencję emocjonalną i kontynuować praktykę Mindfulness po szkoleniu.