Pobierz kartę szkolenia

MAP 3D kurs podstawowy

kod szkolenia: AutoCAD / MAP 3D K

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD MAP 3D. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sposobem tworzenia i edycji map oraz topologii terenu. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami

  • Opanowanie praktycznej obsługi programu MAP 3D w zakresie podstawowym
  • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (Certificate of Completion)

Wiedza z zakresu podstaw obsługi AutoCAD.

polski

1. Interfejs programu.

2. Układy współrzędnych.

3. Praca z rysunkami dołączanymi.

4. Zapytania.

5. Dane opisowe.

6. Import/eksport danych wektorowych z innych systemów.

7. Praca z obrazami rastrowymi.

8. Czyszczenie rysunku.

9. Podstawowe informacje o topologii.

10. Zapytania topologiczne.

11. Dostęp do danych poprzez FDO.