Pobierz kartę szkolenia

Kobieta w roli liderki

kod szkolenia: HR-PR / KwRL_DL

Pakiety e-learning

W dzisiejszych czasach nic nie jest tak ważne jak zdrowie psychiczne i odporność na to co dzieje się wokół nas. W organizacjach odporny i silny lider to osoba, która może zbudować zdrowy, współpracujący ze sobą zespół.

Jakimi liderkami są kobiety, jak się komunikują, w czym różnią się od mężczyzn liderów - i czy się różnią?

Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie warsztatów “Kobieta w roli liderki”.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Program warsztatów został przygotowany dla kobiet, które pełnią rolę managera na różnych szczeblach zarządzania i chciałyby świadomie kierować swoim potencjałem związanym z pracą z ludźmi.

 • Zaznajomienie się z podstawowymi założeniami pracy z zespołami
 • Zrozumienie znaczenia różnicy w zespołach
 • Zapoznanie się z różnymi koncepcjami dotyczącymi zarządzania
 • Zrozumienie tego jak funkcjonują ludzie w zespołach
 • Nabycie umiejętności jak świadomie wpływać na zmianę w zespole
 • Zrozumienie tego jak „ja” funkcjonuję jako lider
 • Umiejętność świadomego wpływania na swój komfort pracy
 • Zrozumienie jak skuteczniej realizować cele swoje i swojego zespołu
 • Zrozumienie różnicy między komunikacją kobiet i mężczyzn
 • Praca na własnych przykładach i analizowanie ich w grupie

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

język szkolenia: polski

język materiałów: polski

 • Kompetencje przyszłości, czyli jakich pracowników w najbliższej przyszłości będą potrzebować organizacje
 • Raporty i badania dotyczące kobiet w biznesie
 • Rola lidera w organizacji
 • Lider a zespół, czyli rola lidera w różnych fazach rozwoju zespołu
 • Jak rozumieć to co się dzieje w zespołach – komunikacja, współpraca, gry psychologiczne
 • Formalna i nieformalna struktura zespołu
 • Komunikacja lidera z osobami o różnych wzorcach osobowości; koncepcja różnych wzorców osobowości
 • Jak się komunikują kobiety, a jak się komunikują mężczyźni – różnice i podobieństwa
 • Neuropsychologiczne podstawy przywództwa
 • Jakim jestem liderem, czego potrzebuję, jakie kompetencje chcę rozwijać – elementy autorefleksji