Pobierz kartę szkolenia

IREB Certified Professional for Requirements Engineering Advanced Level RE@Agile

kod szkolenia: IREB AL RE@Agile / PL AA 3d

Pakiety e-learning

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  26.06 27.06 28.06
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  24.07 25.07 26.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.09 19.09 20.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących uzyskać certyfikat z inżynierii wymagań w metodykach zwinnych na poziomie zaawansowanym: 

CPRE Advanced Level RE@Agile

Certyfikat poziomu zaawansowanego podzielono na dwa stopnie:

 • Practitioner (Praktyk) – egzamin pierwszego stopnia przebiega w klasycznej formule pytań wielokrotnego wyboru.
 •  Specialist (Specjalista) – egzamin drugiego stopnia polega
  na odpowiednim opisaniu prac związanych z inżynierią wymagań
  w wybranym przez zdającego projekcie. Projekt musiał być prowadzony w metodyce zwinnej, a osoba podchodząca do egzaminu aktywnie w nim uczestniczyła.

Po każdym stopniu otrzymuje się osobny certyfikat.

Aby przystąpić do egzaminu Advanced Level RE@Agile na poziomie Practitioner, niezbędne jest posiadanie certyfikatu CPRE Foundation Level.

(Uwaga! Certyfikat RE@Agile Primer nie może zastąpić certyfikatu CPRE Foundation Level.)

Nieobowiązkowe przystąpienie do egzaminu na stopień Specialist wymaga wcześniejszego zdania egzaminu na stopniu Practitioner.

Szkolenie Advanced Level RE@Agile kierowane jest szczególnie
do analityków biznesowych i systemowych, właścicieli produktu
oraz kierowników zespołów pracujących w projektach prowadzonych zgodnie z metodykami zwinnymi.

 • Poznanie na poziomie zaawansowanym specyficznej terminologii zgodnej ze standardowym słownikiem „CPRE Glossary”
 • Opanowanie specyficznych i zaawansowanych technik oraz metod pracy zwinnej w inżynierii wymagań
 • Udokumentowanie posiadania solidnej, praktycznej wiedzy o zastosowaniu inżynierii wymagań w metodykach zwinnych oraz metodyk zwinnych w inżynierii wymagań.

 

CO PO SZKOLENIU?

Jako kontynuację rekomendujemy:

 • uzupełnienie wiedzy z modelowania w UML-u – „Modelowanie aplikacji
  z wykorzystaniem języka UML 2.5”
 • szkolenie przygotowujące do certyfikatu z UML-a na poziomie podstawowym – „OMG Certified UML Professional 2”

Formalnym wymogiem przystąpienia do egzaminu na poziomie zaawansowanym jest posiadanie certyfikatu na poziomie podstawowym – CPRE Foundation Level.

Sugerujemy (choć nie jest to wymagane), aby osoby uczestniczące
w szkoleniu CPRE Advanced Level RE@Agile posiadały również przygotowanie praktyczne, nabyte w projektach prowadzonych w metodyce zwinnej.

 • Szkolenie: polski lub angielski
 • Materiały: angielski

METODA SZKOLENIA:

 • wykład + dyskusja
 1. Właściwy start projektu
  • wizja i cele
  • specyfikowanie granic systemu
  • identyfikacja i zarządzanie uczestnikami
  • zrównoważenie wizji, celów, uczestników i zakresu
 2. Wymagania funkcjonalne
  • różne poziomy ziarnistości wymagań
  • identyfikacja, dokumentacja i komunikowanie wymagań funkcjonalnych
  • historie użytkownika
  • techniki rozdzielania i grupowania wymagań
  •  czas zakończenia dekompozycji
  • dokumentowanie wymagań produktowych i projektowych
 3. Wymagania jakościowe i ograniczenia
  • znaczenie wymagań jakościowych i ograniczeń
  • precyzowanie tych wymagań
  • wymagania jakościowe, a backlog
  • identyfikacja ograniczeń
 4. Priorytetyzacja i szacowanie wymagań
  • określanie wartości biznesowej
  • wartość biznesowa, a ryzyka i zależności
  • szacowanie historyjek i innych elementów backlogu
 5. Skalowanie w RE@Agile
  • skalowanie wymagań i zespołów
  • strukturyzacja wymagań i zespołów w dużej skali
  • planowanie w dużej skali
  • walidacja produktu