Pobierz kartę szkolenia

ESG w praktyce: narzędzia i strategie dla zrównoważonego rozwoju organizacji

kod szkolenia: HR-ESG / DL PL

Pakiety e-learning

W dzisiejszym dynamicznym świecie, coraz większy nacisk kładzie się na odpowiedzialne prowadzenie biznesu, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. W tym kontekście, zrozumienie i wdrożenie strategii ESG (Environmental, Social, Governance) staje się niezbędne dla organizacji, które pragną odnieść sukces nie tylko dziś, ale także w długiej perspektywie czasowej. Nasze szkolenie skupia się na wyposażeniu uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia potrzebne do identyfikacji, zarządzania i komunikowania strategii zrównoważonego rozwoju w ich organizacjach. Od podstawowych pojęć po zaawansowane aspekty implementacji, nasz program jest skonstruowany tak, aby dostarczyć uczestnikom solidne fundamenty i praktyczne umiejętności w obszarze ESG. Bez względu na branżę czy wielkość organizacji, nasze szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania organizacją w kierunku zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 900,00 PLN 2 337,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla:

● przedsiębiorców, kadra zarządzającej
● dyrektorów, menagerów, kadray zajmującej się:
– obszarami ESG i zrównoważonym rozwojem,
– obszarami ochrony środowiska, BHP,
– obszarami produkcji, jakością , utrzymaniem ruchu
– obszarami HR, CSR, PR i komunikacji
● osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub uporządkować wiedzę dotyczącą tematyki ESG  i zrównoważonego rozwoju.

Celem tego dwudniowego programu szkoleniowego jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i narzędzia niezbędne do zrozumienia i wdrażania strategii ESG (Environmental, Social, Governance – Środowiskowych, Społecznych, Zarządczych) oraz idei zrównoważonego rozwoju w działalności ich organizacji. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z ESG, tworzyć wartość dla interesariuszy i przyczyniać się do budowania zrównoważonej przyszłości.

.

Język polski.

Dzień 1: Podstawy ESG i idei zrównoważonego rozwoju

Sesja 1: Wprowadzenie do idei zrównoważonego rozwoju i ESG

 • Definicje i geneza zrównoważonego rozwoju, cele zrównoważonego rozwoju.
 • ESG jako wskaźniki zrównoważonego rozwoju, ich znaczenie dla biznesu.
 • Trendy i oczekiwania interesariuszy wobec biznesu.

Sesja 2: Kluczowe Zagadnienia w ESG

 • Środowisko: ślad węglowy, dekarbonizacja, efektywność energetyczna.
 • Społeczne: zatrudnienie, BHP, zaangażowanie społeczne.
 • Zarządcze: etyka biznesu, prawa człowieka, polityka sygnalistów, polityka antymobbingowa, polityka antykorupcyjna, zasady współpracy z dostawcami

Sesja 3: Obowiązki prawne związane z ESG i zrównoważonym rozwojem

 • Dyrektywy i regulacje: NFRD, CSRD, CSDD.
 • Taksonomia UE: warunki zrównoważonych inwestycji.

Sesja 4: Narzędzie Raportowania ESG

 • Standardy ESRS: rodzaje, zasady wyboru.
 • Raportowanie ESG a strategia zrównoważonego rozwoju.

 

Dzień 2: Implementacja i komunikacja strategii ESG

Sesja 5: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 • Przegląd Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • Wpływ na organizacje i ich rola w osiąganiu celów.

Sesja 6: Norma ISO 26000

 • Przegląd normy ISO 26000, jej cele i funkcje.
 • Jak ISO 26000 wspiera implementację założeń ESG.

Sesja 7: Strategia Zrównoważonego Rozwoju – Od czego zacząć?

 • Definicja i cele strategii zrównoważonego rozwoju.
 • Matryca istotności, szacowanie ryzyk i szans, formułowanie celów.
 • Etapy tworzenia strategii ESG.

Sesja 8: Finansowy wymiar implementacji zrównoważonego rozwoju

 • Koszty związane z ESG.
 • Raportowanie niefinansowe: audyty, koszty operacyjne, konsekwencje niespełnienia wymogów.

Sesja 9: Wykorzystanie obszarów ESG w komunikacji

 • Cele i strategie komunikacji w obszarach ESG.
 • Mapowanie i identyfikacja interesariuszy.
 • Unikanie greenwashing-u.

Sesja 10: Korzyści z wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju

 • Omówienie korzyści biznesowych związanych z ESG.
 • Jak ESG wpływa na wartość organizacji i redukcję kosztów operacyjnych.

 

Podsumowanie i Zakończenie:

 • Omówienie najważniejszych wniosków z szkolenia.
 • Dyskusja na temat praktycznego zastosowania wiedzy i strategii ESG w organizacjach uczestników.